Kwaliteit en organisatie van zorg

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

Pallas heeft uitgebreide ervaring met onderzoek naar gezondheid en zorg. Gericht op het verbeteren van de organisatie en kwaliteit van zorg hebben we onder meer kennis van: 

  • Meetinstrumenten van door patiënt ervaren kwaliteit van zorg en gezondheid (CQ-Index, PROMS, meetschalen ervaren gezondheid);
  • Ontwikkeling van evidence-based richtlijnen, protocollen, kwaliteitsstandaarden en guidances;
  • Evaluatieonderzoek van interventies ter verbetering van organisatie en/of kwaliteit van zorg en ondersteuning;
  • Opzetten en coördineren van netwerkverbanden/ecosystemen (met o.a. faciliteren van kennisdeling en ontwikkelen van domeinoverstijgende projecten);
  • Definiëren van begrippen, termen en kwaliteitsindicatoren;
  • Uitvoeren van onderzoek naar epidemiologische trends, zorgbehoefte, zorggebruik en zorgaanbod, bruikbaar voor verbeteringen in de organisatie van zorg en de interpretatie van onderzoek naar kwaliteit van zorg.

Pallas heeft ook kennis van geïntegreerde zorg, met samenwerking in en tussen preventie, zorg en het sociaal domein. Ook beschikken we over een uitgebreid netwerk binnen wetenschap en zorg.

Deel dit artikel

expertise kwaliteit en organisatie van zorg icon pallas health research and consultancy

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Begrippenkader ‘Gepaste zorg’

Voor de ontwikkeling van het begrippenkader voerde Pallas literatuuronderzoek en schriftelijke raadplegingen in het veld uit. Ook organiseerden we discussies met de kerngroep van betrokken partijen.

Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg

Voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg begeleidde Pallas het onderzoek ‘Zorg voor vrijheid’ naar het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg.

Verbeteren palliatieve zorg

Om het palliatieve zorgproces in het Maasstad Ziekenhuis inzichtelijk te maken en de effecten van het CPT op de palliatieve zorg te evalueren, voerde Pallas twee onderzoeken uit.

Populatiegerichte eerstelijnszorg

Pallas heeft in twee gezondheidscentra in Rotterdam een pilotonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke rol een gezondheidscentrum kan vervullen bij het realiseren van deze populatiegerichte zorg.

Toepassing en effectiviteit mindfulness

Pallas bracht op basis van interviews in kaart bij welke patiëntencategorie(en) of psychische stoornis(sen) mindfulness-trainingen gegeven worden. 

Effect van toezicht door IGZ

De IGZ vroeg Pallas een inventarisatie uit te voeren naar de effectiviteit van het toezicht door de IGZ, ter voorbereiding op de ontwikkeling van een kwalitatieve monitor.

Wijk-/gemeentescans voor toekomstbestendige eerstelijnszorg

Pallas bracht in de gemeenten Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Den Haag, Zuidplas en in diverse gebieden van Rotterdam de kenmerken en ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en de gezondheid van inwoners in beeld. 

Richtlijnen, protocollen, standaarden en guidances

Pallas heeft ruime ervaring met het uitvoeren en begeleiden van de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen, protocollen, standaarden en internationale guidelines/guidances.

GENERO – Netwerk ouderenzorg Zuidwest-Nederland

Pallas zette het netwerk op in samenwerking met het Erasmus MC, voor de regio Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en West- en Midden-Brabant.

Ontwikkeling indicatoren voor de zorg

Pallas werkte mee aan de update van aandoeningspecifieke indicatorensets voor blaascarcinoom, cataract (staaroperaties), diabetes, heup- en knievervanging, incontinentie bij vrouwen, liesbreukoperaties, lumbosacraal radiculair syndroom, mammacarcinoom, varices en ziekten van adenoïd en tonsillen.

Inzet van hulpverleners bij rampen: psychosociale gevolgen en nazorg

Pallas onderzocht via deskresearch en interviews de organisatie van preventie en nazorg voor geüniformeerde hulpverleners in Nederland.

PROMs voor mensen met astma of COPD

Pallas beschreef voor een farmaceutisch bedrijf de Patient Reported Outcomes en de PROMs die zijn gebruikt in klinische trials of cohorten met astmapatiënten voor o.a. het meten van het effect van diverse behandelingen van astma. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten