Toepassing en effectiviteit van mindfulness

diensten systematisch literatuuronderzoek pallas health research and consultancy header

Mindfulness (‘opmerkzaamheid’) is een vorm van bewustzijn waarbij mensen observeren wat zich in hun lichaam en geest voordoet, zonder hierover te oordelen of er meteen met handelingen op te reageren. In de multidisciplinaire richtlijnen ‘Depressie’ en ‘Angststoornissen’ komt mindfulness kort aan de orde in een alinea over terugvalpreventie, maar vastgesteld was nog niet of mindfulness aan de vereisten voor vergoeding uit het basispakket voldoet. Het CVZ wilde hierover uitsluitsel geven en de bestaande onduidelijkheid over de vergoeding wegnemen.

Pallas voerde een systematische literatuurreview uit naar de effectiviteit van mindfulness bij verschillende psychische stoornissen. Daarnaast brachten we via expertinterviews in kaart bij welke patiëntencategorie(en) of psychische stoornis(sen) mindfulness-trainingen gegeven worden.

Het CVZ formuleerde op basis van het Pallas-rapport het ‘Standpunt Mindfulness bij psychische stoornissen’ (2013) voor de minister van VWS en adviseerde zorgverzekeraars ermee rekening te houden in hun inkoop- en vergoedingenbeleid.

Opdrachtgever:

College van Zorgverzekeringen (nu Zorginstituut Nederland)

Deel dit artikel

Publicatie:

Caroline van den Ende, Anouk Oordt  Judith van den Bosch. Toepassing en effectiviteit van mindfulness bij psychische stoornissen. Expertinterviews en systematisch literatuuronderzoek. Rotterdam: Pallas, 2012. Het volledige rapport is met het advies van CVZ te downloaden via Zorginstituut Nederland

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten