Delphi-onderzoek

diensten kwalitatief onderzoek pallas health research and consultancy header

beeld te krijgen van de meningen en belangen van alle partijen die bij een probleemstelling betrokken zijn. Vaak wordt consensus over de probleemstelling nagestreefd.

De systematische raadpleging van een zorgvuldig samengesteld panel van deskundigen en ervaringsdeskundigen vindt plaats in een aantal ronden.

  • De eerste ronde bestaat vaak uit een schriftelijke vragenlijst waarin de deskundigen (anoniem) gevraagd wordt naar hun opinie en argumenten. De resultaten uit deze ronde worden geanalyseerd en aan het panel teruggekoppeld.

  • In een volgende ronde kunnen de participanten hun meningen bijstellen aan de hand van de resultaten uit de eerste ronde en eventuele vervolgvragen beantwoorden. In een klassieke Delphi-studie is deze vervolgronde opnieuw schriftelijk, in een gemodificeerde opzet kan deze ook bestaan uit een of meer bijeenkomsten.

De Delphi-methode leidt stapsgewijs tot een volledig beeld van goed onderbouwde meningen over een bepaald onderwerp.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise psychische gezondheid icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Delphi-onderzoek naar kostenontwikkeling implantaatgedragen gebitsprothesen

Om inzicht te krijgen in de factoren die de kostenontwikkeling van implantaatgedragen gebitsprothesen beïnvloeden en welke maatregelen ‘gepast gebruik’ van deze zorg bevorderen, voerde Pallas een gemodificeerd Delphi-onderzoek uit.

Financiering van vruchtbaarheidsbehandelingen: onderzoek onder deskundigen en de bevolking

Het Erasmus MC en de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzochten de ethische overwegingen rond de financiering van vruchtbaarheidsbehandelingen zoals IVF en ICSI. De universiteiten vroegen Pallas het spectrum van achterliggende argumenten in kaart te brengen onder experts en de Nederlandse bevolking.

Ontwikkeling guidance over bestrijding latente tuberculose-infecties

Pallas voerde een Delphi-studie uit om richtinggevende conclusies over een programmatische aanpak van de preventie van latente tuberculose-infecties (LTBI) te formuleren op basis van eerder verzameld wetenschappelijke bewijs.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten