Subsidieaanvragen

header onderzoeksvoorstellen pallas

Pallas heeft veel ervaring met het opstellen van subsidieaanvragen/projectvoorstellen in te dienen bij nationale of internationale subsidieverstrekkers. We zorgen ervoor dat alle betrokkenen op onderdelen van het voorstel de benodigde informatie aanleveren en het voorstel voldoet aan de gestelde inhoudelijke kaders van het subsidieprogramma.

Bij het schrijven aan een inhoudelijk sterke subsidieaanvraag kunnen we:

  • Bijdragen aan de wetenschappelijke inhoud van het voorstel, inclusief de onderbouwing van de relevantie, probleemsignalering, doelen en activiteiten, de opzet voor evaluatieonderzoek en borging;
  • Workpackages samenstellen, de planning (GANTT) opstellen en paragrafen over management en financiën, disseminatie en communicatie;
  • Adviseren over de samenstelling van de projectpartners en eventueel zoeken naar aanvullende projectpartners voor uw aanvraag.

Bij het opstellen van de subsidieaanvraag verzorgt Pallas ook de coördinatie tussen de betrokken wetenschappers, zorgprofessionals, cliënten/patiënten(vertegenwoordigers) of anderen die deel uitmaken van het projectteam. In overleg bepalen we eventueel een onderverdeling van taken tussen Pallas en opdrachtgever.

Pallas voert ook vooronderzoek uit naar de wensen en behoeften van verschillende stakeholders of doelgroepen om daarmee de maatschappelijke relevantie van de aanvraag te vergroten, zoals van patiënten, ouderen of mantelzorgers. Of als het bijvoorbeeld gaat om (onderzoek naar) het implementeren van interventies in de praktijk, de inbreng van zorgprofessionals uit het veld.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise chronische ziekten icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

EU-aanvraag Healthcare - Technological Innovation and Economic Success

Pallas coördineerde voor het Health-TIES-consortium het opstellen van de subsidieaanvraag en schreef mee aan het voorstel. Ook ondersteunden we het consortiummanagement.

Subsidieaanvraag Even buurten. Integrale wijkaanpak voor kwetsbare ouderen

Pallas bracht partijen en andere betrokkenen samen door het opzetten van een samenwerkingsverband in Rotterdam en het organiseren van vergaderingen, coördinatie van de subsidieaanvraag, het schrijven en samenstellen van de tekst van het projectvoorstel.

Subsidieaanvraag Academische Werkplaats Jeugd

Het doel van STERK is om de effectiviteit van de zorgketen voor jeugd en gezinnen, van vindplaats tot en met interventie, te vergroten. Pallas stelde samen met de opdrachtgever de subsidieaanvraag op.

Subsidieaanvraag ter verbetering van revalidatiezorg voor ouderen

Pallas schreef samen met de werkgroep de subsidieaanvraag. We voerden hiervoor ook een beknopt maar systematisch literatuuronderzoek uit. 

Verbetering patiëntenlogistiek tussen ziekenhuis en zorghotel: projectvoorstel

Pallas stelde voor de opdrachtgever een projectvoorstel op voor het realiseren van financiering voor het (pilot)project. We raadpleegden hiervoor schriftelijke bronnen en hielden interviews met sleutelfiguren.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten