Haalbaarheidsstudies

header onderzoeksvoorstellen pallas

Een haalbaarheidsstudie (EN: feasibility study) kan een belangrijke stap zijn in het ontwerpen van een efficiënt onderzoek. Het is een grondige analyse die tot strategisch advies leidt over hoe een onderzoeksvraag het best en efficiëntst beantwoord kan worden. Hierbij spelen wetenschappelijke aspecten zoals onderzoeksopzet, risico op bias en benodigde steekproefgrootte een rol, maar ook operationele aspecten zoals keuze voor land en onderzoeksetting, leeftijdsgroep en de te verwachten aantallen cases.

Een dergelijke analyse kan plaatsvinden alvorens aan een onderzoek te beginnen. Regelgevende en controlerende instanties hebben echter vaak een vooropgezet idee over het type onderzoek dat uitgevoerd zou moeten worden. We denken daarom graag met onze klanten mee over de vraag of dit de beste manier is om de onderzoeksvraag te beantwoorden of dat gezien de onderzoeksvraag en -populatie er geschiktere alternatieven zijn.

Pallas heeft de afgelopen jaren diverse haalbaarheidsstudies uitgevoerd, op het terrein van vaccins, maar bijvoorbeeld ook voor onderzoek naar therapietrouw bij patiënten met astma of COPD. 

Review van databases/registraties

Pallas kan ook nagaan of er bestaande databases/registraties zijn waarmee een onderzoeksvraag kan worden beantwoord. Om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van gegevens uit een database/registratie kan het nodig zijn voorafgaand aan het onderzoek zelf een review van een of meer van deze databases/registraties uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het schrijven van een onderzoekprotocol.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise chronische ziekten icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Risico op spontane abortus en auto-immuunziekten na HPV-vaccinatie

Voor de opdrachtgever schreef Pallas een rapport en als medeauteur drie artikelen; een over het belang van een haalbaarheidsstudie en twee over de CPRD-cohortstudies.

Databronnen voor gezondheidseconomische parameters

Pallas voerde een haalbaarheidsonderzoek uit om te achterhalen welke ‘real world’-databronnen bruikbaar zijn voor een studie naar gezondheidseconomische parameters als zorg- en medicatiegebruik

Predictiemodel voor therapietrouw bij patiënten met astma of COPD

Om de mogelijkheden na te gaan van het maken van een predictiemodel over de associatie tussen therapietrouw en ziekte-uitkomsten bij patiënten met astma of COPD voerde Pallas voor een farmaceutisch bedrijf een haalbaarheidsstudie uit.

Online-onderzoek vaccinatiegraad onder kinderen/adolescenten in België

Pallas voerde een ‘proof-of-concept‘-studie uit om te onderzoeken of dataverzameling via een internetpanel valide gegevens oplevert om een uitspraak te kunnen doen over de vaccinatiegraad.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten