Verkenningsstudies

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

Om tot een onderbouwd besluit te komen voor het uitvoeren of stimuleren van gezondheidsonderzoek of -beleid, kan Pallas een verkenningsstudie voor u uitvoeren. Pallas verkent bijvoorbeeld regelmatig de haalbaarheid van en draagvlak voor praktijkgericht onderzoek. We brengen in kaart welke partijen in het veld bij voorkeur bij een traject betrokken kunnen worden, consulteren en mobiliseren deze stakeholders, verzamelen, bundelen en analyseren alle inbreng en vatten dit samen met een advies over vervolgstappen.

Welke stakeholders we bij een verkenning consulteren hangt af van het doel en de inhoud van een vraagstuk. Het zijn onder meer burgers, cliëntenorganisaties/patiëntenorganisaties, zorg- en welzijnsprofessionals, artsen, studenten, docenten, experts, bestuurders, beleidsmedewerkers en onderzoekers. Bij de voorbereiding van de verkennende fase vragen we stakeholders al mee te denken, ter bevordering van het draagvlak voor de uiteindelijke resultaten.

In een verkenningsstudie zetten we veelal kwalitatieve onderzoeksmethoden in. Op verschillende manieren consulteren we de stakeholders, zoals via individuele interviews, interactieve meetings en focusgroepen. Andere onderdelen van de verkenning kunnen documentanalyse en ook literatuuronderzoek zijn voor een actueel overzicht van de beschikbare (wetenschappelijke) kennis en/of het uitzetten van een online vragenlijst om het veld breed te bevragen.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise infectieziekten icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Kwartier maken voor Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

Pallas voerde tijdens het kwartiermakerstraject verschillende activiteiten uit, waaronder het inventariseren van in Zeeland lopende initiatieven op het gebied van ouderenzorg en –welzijn, het interviewen van wethouders van gemeenten en het organiseren van een interactieve bijeenkomst met stakeholders.

Scenariostudie voor voortzetting Academische Werkplaats CEPHIR

Pallas onderzocht in samenwerking met de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ) van het Erasmus MC hoe CEPHIR het beste voortgezet kon worden na afloop van financiering uit het ZonMw-subsidieprogramma voor academische werkplaatsen.

Verkenningstraject ‘Academisering Crisisbeheersing Publieke Gezondheid’

Pallas verkende voor ZonMw haalbaarheid en draagvlak voor academisering van de crisisbeheersing in de publieke gezondheidszorg. Hierdoor kon de opdrachtgever tot een besluit komen over het mogelijk opzetten van een Academische Werkplaats Crisisbeheersing.

Urban Health: verkenning voor aanpak gezondheidsachterstanden

Het Erasmus MC en GGD Rotterdam-Rijnmond gaven opdracht tot een verkenning naar de lopende programma's en projecten ter verbetering van de volksgezondheid in Rotterdam. Pallas inventariseerde initiatieven gericht op de volksgezondheid in Rotterdam en van buitenlandse ‘Urban Health Initiatives’.

Internationale verkenning voor aanpak latente Tuberculose

Pallas voerde hiervoor samen met het Erasmus MC een uitgebreide inventarisatie en beoordeling uit van de mogelijke componenten van LTBI-preventie in TB-preventieprogramma’s. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten