Health surveys

diensten health surveys pallas health research and consultancy header

Pallas heeft veel ervaring met het ontwikkelen, uitvoeren en analyseren van gezondheidsenquêtes (health surveys). Een gezondheidsenquête biedt een overzicht van lichamelijke en/of psychische gezondheid, gezondheidsdeterminanten, leefstijl, functioneren en kwaliteit van leven en/of medische consumptie onder de algemene bevolking of een specifieke doelgroep. Op basis hiervan kan gezondheidsbeleid of -onderzoek worden ontwikkeld dat afgestemd is op de situatie van de doelgroep. Bij herhaling van het onderzoek kan de ontwikkeling in de gezondheidssituatie worden vastgesteld. 

De precieze onderwerpen in de enquête zijn afhankelijk van het doel van het onderzoek. In geval van gezondheidsonderzoek na (mogelijke) blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan bijvoorbeeld ook gevraagd worden naar de woon-en/of werksituatie en het al dan niet blootgesteld zijn aan een gevaarlijke stof.

We kunnen een gezondheidsenquête volledig voor u uitvoeren: opstellen onderzoeksopzet, samenstellen en pilot van enquête, uitzetten onder de doelgroep (per post, online via een internetpanel of telefonisch/face-to-face), analyseren van de verzamelde gegevens en opstellen van rapportage, wetenschappelijk artikel en/of presentatie. Ook is het mogelijk een deel van de werkzaamheden door Pallas te laten uitvoeren, zoals het analyseren van een gehouden enquête. Een enquête kan ook als basis dienen voor aanvullend en verdiepend kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld via focusgroepen of diepte-interviews.

Deel dit artikel

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise psychische gezondheid icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Analyse Gezondheidsenquête GGD West-Brabant

Een teamlid van Pallas is toegevoegd aan het team van epidemiologen van de GGD voor de analyse van de gegevens uit de vragenlijsten en het rapporteren hierover. 

Internetsurveys naar (in)directe kosten otitis media

Pallas verzamelde via een internetsurvey onder ouders met kinderen (< 5 jaar) in België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje het het Verenigd Koninkrijk informatie over de directe (medische) en indirecte kosten van otitis media. 

Gezondheidsenquête na blootstelling aan ethyleenoxide

Pallas stelde in samenspraak met een klankbordgroep van experts en vertegenwoordigers van het actiecomité SterigeNIKS de gezondheidsenquête op. 

Psychosociaal welbevinden middelbare scholieren na cafébrand Volendam

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1.514 jongeren via op school afgenomen vragenlijsten, o.a. de Youth Self Report (YSR) en de Schokverwerkingslijst voor Kinderen (SVLK). 

Gezondheidsverschillen in Den Haag

Van 3.750 16-74-jarige Hagenaars analyseerde Pallas in samenwerking met GGD Den Haag de gezondheidsgegevens, waarbij we vooral aandacht besteedden aan de samenhang met etnische afkomst en opleidingsniveau. 

Gezondheidsonderzoek na rampen: te gebruiken vragenlijsten

Pallas inventariseerde en beoordeelde in samenwerking met een expertgroep vragenlijsten die bruikbaar zijn bij gezondheidsonderzoek na rampen onder volwassenen en kinderen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten