Uitgelicht: Zorggebruik tijdens de coronacrisis

corona virus  blauw

Het coronavirus en de ziekte COVID-19 hebben het leven van veel Nederlanders ernstig ontwricht.  Eén van de zichtbare gevolgen hiervan was een daling in het zorgverbruik in de maanden van de intelligente lockdown. Verschillende organisaties registreerden een daling van het aantal patiënten bij de huisarts, verminderd aantal verwijzingen naar ziekenhuizen, en een afname van het aantal diagnoses van ernstige aandoeningen.

Zorggebruik tijdens de coronacrisis
De nieuwsberichten over teruglopende aantallen patiënten bij de huisartsenpraktijk riepen veel vragen op. Uit het nieuws bleek niet om welke type klachten het gaat waarmee patiënten thuisblijven en waarom ze hiermee thuisblijven. Een deel van de afname van patiënten in de huisartspraktijk is mogelijk te verklaren doordat mensen met klachten de huisarts mijden om de zorg niet te belasten of omdat ze bang zijn met het coronavirus besmet te raken.

Representatieve survey
Pallas heeft samen met onderzoeksbureau Dynata een vragenlijstonderzoek uitgevoerd naar zorggebruik tijdens de coronacrisis vanuit het perspectief van de Nederlander. Respondenten werden bevraagd over lichamelijke en mentale klachten, medicatiegebruik en klachten die hun eventuele jonge kinderen hebben ervaren. De vragenlijst is medio mei 2020 uitgezet onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking met betrekking tot leeftijd, geslacht en provincie. Na opschonen van de dataset konden de antwoorden van 2.037 Nederlanders worden gebruikt.

Resultaten
Het onderzoek biedt inzicht vanuit het perspectief van volwassen Nederlanders. De resultaten laten zien welk deel van de mensen thuisbleef met lichamelijke en mentale klachten, hoeveel klachten verdwenen of erger werden, en of men het achteraf een goede beslissing vond de huisarts niet te raadplegen. De resultaten zijn uitgesplitst voor lichamelijke en mentale klachten. Daarnaast is onderzocht of medicatiegebruik werd beïnvloed door de coronacrisis.

De resultaten geven geen antwoord op de vraag of het terecht was dat patiënten met klachten thuisbleven of hun medicatie aanpasten. De coronacrisis is een uitzonderlijke situatie en de resultaten van dit onderzoek zijn daardoor lastig te vergelijken met data verzameld voor de coronacrisis. 

Lees ook het nieuwsbericht op onze nieuwspagina. Beknopte resultaten zijn te vinden in de infographics in de kantlijn van deze pagina. 

Meer informatie over het onderzoek kan worden opgevraagd bij projectleider Dr. Anouk Oordt: info@pallashrc.com

Opdrachtgever:
Eigen initiatief

Deel dit artikel

expertise psychische gezondheid icon pallas health research and consultancy

Meer weten over de opzet van dit onderzoek:

De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in twee infographics:

Meer weten over dit onderzoek of een andere onderzoek?

Neem contact met ons op over de mogelijkheden:
010-4474449 of info@pallashrc.com

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten