Paramedische en verpleegkundige zorg

paramedische zorg pallas health research and consultancy header

Pallas richt zich voor de paramedische en verpleegkundige zorg onder andere op richtlijnen die de kwaliteit en de organisatie van deze zorg verbeteren. We werkten bijvoorbeeld mee aan richtlijnen voor logopedisten en verpleegkundigen en verzorgenden. Voor het vaststellen van de belangrijkste thema’s in richtlijnen en kwaliteitsstandaarden raadplegen we de diverse beroepsgroepen via vragenlijsten en/of interactieve werkvormen. Daarnaast inventariseren we hiervoor de ervaringskennis van patiënten/cliënten en naasten of bijvoorbeeld ouders van kinderen.

Ook voert Pallas evaluatieonderzoek uit waarbij de verpleegkundige beroepsgroepen betrokken zijn. De ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van paramedische beroepsgroepen (op wijkniveau), zoals fysiotherapeuten, oefentherapeuten, diëtisten en verloskundigen, kunnen we in beeld brengen via bijvoorbeeld wijk- en gemeentescans.

Deel dit artikel

expertise paramedische zorg icon pallas health research and consultancy

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

V&VN-richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met VB

Pallas werkte mee aan de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking’.

Paramedische zorg in wijken en gemeenten

Pallas bracht in de gemeenten Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Den Haag, Zuidplas en in diverse wijken van Rotterdam de kenmerken en ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en de gezondheid van inwoners in beeld.

Palliatief team met gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen

Om het palliatieve zorgproces in het Maasstad Ziekenhuis inzichtelijk te maken en de effecten van het consultatief palliatief team op de palliatieve zorg te evalueren, voerde Pallas twee onderzoeken uit.

Logopedische richtlijn voor Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Pallas voerde literatuuronderzoek uit voor logopedische richtlijn voor Taalontwikkelingsstoornissen (TOS), in samenwerking met een richtlijn-werkgroep van deskundigen.

Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde

Voor herziening van één onderdeel van de richtlijn Neusmaagsonde van V&VN voerde Pallas systematisch literatuuronderzoek uit.

POH-GGZ in populatiegerichte eerstelijnszorg

In het kader van het programma Samen Werken aan Goede Gezondheid (SWGG) van de gemeente Rotterdam voerde Pallas een pilot Populatiegerichte zorg uit in twee gezondheidscentra, met de inzet van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) als kern van de aanpak.

Palliatief team met gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen

Om het palliatieve zorgproces in het Maasstad Ziekenhuis inzichtelijk te maken en de effecten van het consultatief palliatief team op de palliatieve zorg te evalueren, voerde Pallas twee onderzoeken uit.

Knelpuntenanalyse V&VN-kwaliteitsstandaard Continentie

Pallas voerde een knelpuntenanalyse uit onder verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden gecombineerd met een literatuuronderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten