Data-analyse

diensten database analyse pallas health research and consultancy header

U kunt Pallas inschakelen voor kwantitatieve analyses van bestaande data en van nieuw verzamelde gegevens. Alle teamleden bij Pallas hebben een achtergrond in epidemiologie, waardoor we ook inhoudelijk en analytisch kunnen meedenken bij het analyseplan. We kunnen alle onderzoeksfasen van een kwantitatief onderzoek uitvoeren, van onderzoeksdesign, het verzamelen en analyseren van gegevens tot en met het beschrijven van de resultaten, of een onderzoekonderdeel zoals data-analyse.

Pallas heeft veel ervaring met het statistisch analyseren van onderzoeksgegevens voor diverse doeleinden, voor de farmaceutische industrie, overheid, ziekenhuizen, universiteiten, onderzoeksinstellingen en internationale organisaties. Voorbeelden zijn het analyseren van gegevens:

  • Uit evaluatieonderzoek;
  • Uit onderzoek uitgevoerd via (online-)vragenlijsten;
  • Voor inzicht in de relatie tussen determinanten en (gezondheids)uitkomsten;
  • In grote databases (zoals met gegevens van patiënten in de huisartsenpraktijk, surveillances en zorgdeclaraties).
  • Uit systematische literatuurreviews (meta-analyses);

De statistische data-analyses kunnen beschrijvend zijn, maar we voeren onder andere ook poweranalyses, (multivariate) logistische regressies, factoranalyses, variantieanalyses, multilevel-analyses en (gepaarde) t-toetsen uit. We werken ook regelmatig samen met een statisticus.

Voor de rapportage over de analyseresultaten sluit Pallas aan bij de wensen van de opdrachtgever en/of de specifieke eisen van het beoogde publicatiemedium, zoals een farmaceutisch studierapport, peer-reviewed publicatie of Powerpointpresentatie.

Review van databases/registraties

Pallas kan ook nagaan of er bestaande databases/registraties zijn waarmee een onderzoeksvraag kan worden beantwoord. Om inzicht te krijgen in de bruikbaarheid van gegevens uit een database/registratie kan het nodig zijn voorafgaand aan het onderzoek zelf een review van een of meer van deze databases/registraties uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het schrijven van een onderzoekprotocol

Deel dit artikel

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise kwaliteit en organisatie van zorg icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Data-analyse Obstructief Slaap Apneu Syndroom

Pallas analyseerde twee databestanden met declaratiegegevens bij Zorginstituut Nederland.

Statistische data-analyse SchoolWise-onderzoek

Pallas voerde op de verzamelde data statistische analyses (SPSS) uit en rapporteerde erover aan de opdrachtgever.

Analyse data observationele multicenter-studie

Pallas voerde analyses uit van een observationele multicenter-studie naar de ziektelast van neonatale GBS-infecties die was uitgevoerd door een farmaceutisch bedrijf. 

Analyse gezondheidsenquête na blootstelling aan schadelijke stoffen

Pallas voerde dit onderzoek naar de gezondheidseffecten van verhoogde uitstoot van ethyleenoxide uit. 

Analyse Gezondheidsenquête GGD West-Brabant

We schreven syntaxen voor SPSS en per gemeente maakten we tabellenboeken met de resultaten. Daarnaast zijn uit de vragen gezondheidsindicatoren vastgesteld, de vraag naar het gewicht is bijvoorbeeld omgezet in de indicator ‘Onder- en overgewicht’. 

Analyse gegevens otitis media in huisartsenregistratie

Pallas analyseerde in een grote Nederlandse huisartsendatabase de gegevens over otitis media uit één kalenderjaar. 

Functioneren basisscholieren voor en na vuurwerkramp Enschede

Op vijf basisscholen verzamelde Pallas uit vier schooljaren (voor en na de vuurwerkramp van 13 mei 2000) gegevens over het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van door de ramp getroffen en niet-getroffen leerlingen. 

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten