Infectieziekten (bestrijding)

header infectieziekten bestrijding pallas

Pallas voert veel projecten uit op het gebied van infectieziekten(bestrijding), voor bijvoorbeeld vaccinontwikkeling en beleidsmatige ondersteuning. Deze projecten omvatten onder andere het inventariseren van beschikbare wetenschappelijk kennis en het organiseren van bijeenkomsten met infectieziekten-experts. Onze kennis van infectieziekten en de inhoud en organisatie van infectieziektebestrijding in Nederland, België en Europa is actueel en zeer uitgebreid.

Breed scala aan infectieziekten

Op een grote variëteit aan infectieziekten/-verwekkers, overdraagbaar via mens, dier, andere vectoren of voeding, voerde Pallas projecten uit, waaronder:

  • Virus(infecties): de bof (parotitis epidemica), hepatitis A, B, C en D (delta), HIV, HPV (humaan papillomavirus), griep (influenza) inclusief de Nieuwe Influenza A (H1N1)-pandemie, knokkelkoorts (dengue), mazelen, norovirus, rotavirus, RSV (respiratoir syncytieel virus), Humaan Metapneumovirus (hMPV),  waterpokken (varicella) en gordelroos (herpes zoster) 
  • Bacteriën/infecties: cholera, Lyme-borreliose, pest, streptokokkeninfectie, syfilis en gonorroe (seksueel overdraagbare infectieziekten), tuberculose (TB), kinkhoest, meningokokken en de preventie van transmissie van bacteriële infectieziekten via bloed(componenten), cellen, weefsel en organen.
  • Infecties met bacteriële of virale oorzaak/anders: gastro-enteritis, otitis media (oorontsteking), pneumonia (longontsteking) en andere luchtweginfecties
  • Parasitaire infecties: malaria

Grote diversiteit aan opdrachtgevers en thema’s

Onze kennis van infectieziekten en de infectieziektebestrijding passen we toe binnen projecten voor regionale, landelijke en Europese overheidsinstanties (GGD’en, RIVM, ZonMw, ECDC), richtlijnontwikkelaars en de farmaceutische industrie. Thema’s zijn onder meer:

  • Epidemiologie, ziektelast, (in)directe kosten, preventieve maatregelen waaronder vaccinatie (en vaccinatiegraad), risicobeoordelingen, natuurlijk beloop van infectieziekten en zorggebruik bij infectieziekten.
  • Preventiebeleid (invulling, samenwerking, uitvoering), surveillance en onderzoeksbeleid voor infectieziekten.

Binnen deze thema’s richten we ons op verschillende populaties (zuigelingen, (jonge) kinderen, contacten van jonge kinderen, (kwetsbare) ouderen, volwassenen met chronische ziekten of beperking, gedetineerden, reizigers, mensen in het ziekenhuis, zwangere vrouwen en zorgverleners) en een variëteit aan geografische scopes (Europa, Azië/Pacific, Noord- en Zuid-Amerika, specifieke landen wereldwijd waaronder lagelonenlanden en hoog-risicolanden).

De onderzoeksmethoden die we toepassen zijn systematische literatuurreviews, inclusief meta-analyse; dataverzameling en –analyse; beleidsevaluaties; kwalitatieve technieken zoals interactieve expertmeetings en interviews. We stemmen graag met u af welke aanpak geschikt is voor uw project.

Deel dit artikel

expertise infectieziekten icon pallas health research and consultancy

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Europees advies over voorkómen verspreiding van infectieziekten bij kinderen

Om de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak in de Europese Unie te ondersteunen, had  het ECDC behoefte aan een wetenschappelijk advies gericht op het tijdelijk weren van kinderen van school/kinderopvang.

Preventie van infectieziekten in gevangenissen

Pallas voerde voor zeven thema’s systematische literatuurreviews uit, zoals voor de preventie van tuberculose. 

Infectieziektebestrijding op havens en luchthavens

Pallas identificeerde en analyseerde relevante documentatie uit beide landen en hield interviews met deskundigen die in België of Nederland betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van de IGR.

Deelname Pandemic Monitoring Team - Nieuwe Influenza A

Pallas maakte deel uit van het Pandemic Monitoring Team van het CIb ten tijde van de Nieuwe Influenza A (H1N1)-pandemie (2009).

Effectiviteit van Rotavirus-vaccin: een meta-analyse

Pallas voerde een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit en impact van Rotarix, voor de periode van 1 januari 2006 tot 2 april 2015.

‘Community Acquired Pneumonia’ bij ouderen en volwassenen met verhoogd risico

Pallas maakte op basis van een systematische literatuurreview een overzicht van de epidemiologie van CAP bij volwassenen, ouderen en in een aantal specifieke subpopulaties.

Risico’s op bacteriële infectieziekten via organen, weefsels, bloed of bloedproducten

Pallas voert de risicobeoordeling uit in consortium met TRIP (Transfusion and Transplantation Reactions in Patients) en in nauwe samenwerking met ECDC en experts uit Europa. 

Resistentie tegen antimalaria-interventies in sub-Sahara Afrika

Pallas maakte op basis van een systematische review een overzicht van informatie uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur over het vóórkomen van resistentie tegen verschillende antimalaria-interventies in Afrikaanse landen. 

Wereldwijd overzicht van uitbraken meningokokkenziekte in de afgelopen 50 jaar

Pallas maakte op basis van een systematische literatuurreview een wereldwijd overzicht van meningokokkenuitbraken in de afgelopen 50 jaar (1966 – 2017). 

Online-onderzoek naar indirecte kosten otitis media in 12 Europese landen

Pallas voerde online-onderzoek uit naar de directe (medische) en de indirecte kosten per episode van otitis media.

Effectiviteit van jaarlijkse griepprik bij mensen met COPD of diabetes mellitus

Om inzicht te krijgen in de immunogeniciteit, veiligheid en (kosten)effectiviteit van jaarlijkse griepvaccinatie bij mensen met COPD en diabetes mellitus, voerde Pallas twee systematische literatuurstudies uit.

Vogelgriep – voorbereiding op uitbraak H1N1

Pallas deed een voorstel voor een nieuwe, vereenvoudigde Osiris-vragenlijst die door GGD’en gebruikt kan worden bij melding van humane gevallen van vogelgriep of bij een dreigende pandemie.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten