Kwartier maken voor Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

Voor het oprichten van een academische werkplaats gericht op kwaliteitsverbetering van ouderenzorg en -welzijn in Zeeland was Pallas kwartiermaker. Twee zorgorganisaties en vier kennisinstellingen wilden de mogelijkheden voor deze Academische Werkplaats Ouderenzorg Zeeland onderzoeken en de potentiële inhoudelijke invulling hiervan in kaart brengen.

Pallas voerde tijdens het kwartiermakerstraject verschillende activiteiten uit, waaronder het inventariseren van in Zeeland lopende initiatieven op het gebied van ouderenzorg en –welzijn, het interviewen van wethouders van gemeenten en het organiseren van een interactieve bijeenkomst met stakeholders.

De informatie die voortkwam uit alle activiteiten verwerkte Pallas in een helder visiedocument. Het visiedocument verwoordt de ideeën en inzichten van alle betrokken partijen, in samenhang met de lopende projecten in de provincie. Ook beschreven we in het visiedocument de randvoorwaarden voor een succesvolle academische werkplaats, zoals voldoende menskracht en middelen voor infrastructuur en voldoende lerend vermogen in de organisatie. Ook goede communicatie tussen de partners en met de partijen die soms tijdelijk voor een project aanschuiven is een essentiële randvoorwaarde.

Afsluitend organiseerde Pallas een bijeenkomst met bestuurders van alle organisaties. Prof.dr. Maria Jansen, programmaleider van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg en bijzonder hoogleraar Populatiegericht gezondheidsbeleid, gaf hierbij een lezing over haar ervaringen met een succesvolle academische werkplaats. Ze benadrukte onder meer de belangrijke functie van de coördinator van de werkplaats; deze moet kunnen onderhandelen met alle partijen en ervoor zorgen dat de onderzoeksvragen echt uit de praktijk komen. De aanwezige bestuurders discussieerden over de benodigde vervolgstappen voor het tot stand brengen van de academische werkplaats.

Opdrachtgever:

WVO Zorg

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten