Evidence-based richtlijnen

diensten systematisch literatuuronderzoek pallas health research and consultancy header

Pallas is expert in het uitvoeren en begeleiden van de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen, ‘guidance’ documenten, kwaliteitsstandaarden en protocollen voor onder meer diagnose en behandeling van medische aandoeningen. Systematische literatuurreviews vormen een belangrijk element in de wetenschappelijk onderbouwing van de inhoud van een richtlijn, kwaliteitsstandaard of protocol. 

Voor een richtlijn voeren we systematisch literatuuronderzoek uit, met o.a. opstellen van zoekstrategieën, beoordelen van relevante literatuur, samenvatten van bevindingen, vastleggen van het niveau van bewijs en schrijven van concept-aanbevelingen op basis van conclusies en overige overwegingen. Voor goed onderbouwde richtlijnen die aan alle kwaliteitseisen voldoen is het belangrijk zorgvuldig de geldende systematiek te hanteren. 

Pallas kan bij richtlijnontwikkeling ook een coachende rol vervullen, al dan niet gecombineerd met projectmanagement en/of (deel)uitvoering. De opdrachtgever draagt dan zelf (deels) zorg voor de uitvoering van de richtlijnontwikkeling. In overleg kunnen we nagaan welke aanpak het beste past. Door Pallas bij een richtlijntraject te betrekken voldoet het eindproduct aan de standaarden en zorgt u voor kwaliteitsborging.

GRADE 

Waar mogelijk passen we bij het uitvoeren van systematische reviews en de ontwikkeling van klinische richtlijnen of andere guidance documenten de GRADE-methodiek toe. GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) wordt beschouwd als de internationale standaard voor het transparant en systematisch beoordelen van de kwaliteit van wetenschappelijk bewijs en het opstellen van evidence-based aanbevelingen. 

Pallas blijft actief op de hoogte van de laatste GRADE-ontwikkelingen. Twee projectleiders zijn lid van de internationale GRADE Working Group en het Dutch GRADE network. Verscheidene onderzoekers hebben sinds 2013 het GRADE-certificaat van de International GRADE Working Group. Een aantal epidemiologen bij Pallas volgde ook de cursus GRADE for diagnosis.

AGREE

Voor het beoordelen van de methodologie en transparantie van de ontwikkeling van bestaande richtlijnen hanteert Pallas het AGREE-instrument. AGREE staat voor Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation. We beoordeelden met dit instrument verscheidene richtlijnen uit Nederland en het buitenland, waaronder richtlijnen over infectieziektebestrijding en -preventie.

Training

Pallas kan voor u ook een training (op maat) verzorgen over onder meer evidence-based medicine, richtlijnontwikkeling of epidemiologie.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise psychische gezondheid icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

V&VN-richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met verstandelijke beperkingen

Pallas ondersteunde de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn ‘Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking’.

Logopedische richtlijn voor Taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Pallas ondersteunde de ontwikkeling van de logopedische richtlijn voor Taalontwikkelingsstoornissen (TOS), in samenwerking met een richtlijn-werkgroep van deskundigen.

Medicatieprotocollen voor psychiatrische aandoeningen bij kinderen

Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie stelde in 2006 medicatieprotocollen vast voor acht verschillende stoornissen.

Voor- en nadelen van borstkankerscreening bij vrouwen van 40-49 jaar

Pallas voerde in samenwerking met het Erasmus MC een systematische literatuurreview uit op het gebied van borstkankerscreening.

Guidance voor programmatische bestrijding van latente tuberculose-infecties in de EU

Via een GRADE-review evalueerde Pallas o.a. de effectiviteit van interventies die zijn gericht op het starten met, volhouden en voltooien van LTBI-behandelingen.

Training Evidence-based Medicine

Voor het Trimbos Instituut verzorgde Pallas ‘on the job’-begeleiding voor hun richtlijnontwikkelaars.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten