Privacyverklaring

Pallas health research and consultancy BV
Conradstraat 18
3013 AP Rotterdam
KvK nummer: 24294937

Pallas hecht belang aan de privacy van de bezoekers van de Pallas-website en deelnemers aan onderzoek. Pallas verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens daarom zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het onderzoek waaraan iemand deelneemt; communicatie in het kader van (vervolg)onderzoek, de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten; relatiebeheer; het verzenden van de Pallas-nieuwsbrief of het gebruik van de website. Pallas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Privacy in het kader van onderzoek

De gegevens die in het kader van onderzoek van personen verzameld worden, worden vertrouwelijk behandeld. Bij het verwerken van onderzoeksgegevens houden wij ons aan:

  • De Gedragscode Gezondheidsonderzoek (Code Goed Gedrag) van de Coreon/Federa.
  • De Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek van de VSNU.

Pallas-Nieuwsbrief

Pallas verstuurt twee maal per jaar een nieuwsbrief. Uw contactgegevens worden alleen met uw toestemming toegevoegd aan de mailinglijst voor deze nieuwsbrief. Ieder bericht bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Delen van persoonsgegevens

Pallas verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij deze derden in opdracht van ons een taak uitvoeren in het kader van onze dienstverlening, zoals IT-dienstverleners, meewerken en/of samenwerken in het kader van onderzoek, iemand hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft verleend of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Aan derden wordt per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid van gegevens opgelegd als Pallas hanteert.

Gebruik van cookies op Pallashrc.com

Pallas maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Dat gebeurt via de webbrowser op uw device. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Ook kunt u cookies handmatig te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser.

Pallas maakt gebruik van de volgende cookies:

  • De Pallas-website gebruikt soms functionele cookies als u inlogt, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft in te vullen.
  • Op de Pallas-website worden analytische cookies van google.com gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website.
  • Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media-kanalen maken wij gebruik van de volgende social media-cookies: www.facebook.com, twitter.com, linkedin.com, google.com.

Links naar andere website van derden

De Pallas-website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met onze website zijn verbonden. Pallas is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze gelinkte sites en hoe die sites uw persoonsgegevens behandelen.

Meer informatie

Pallas wil duidelijk zijn over de manier waarop het met persoonsgegevens omgaat. Voor vragen of verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen door een e-mail sturen naar info@pallashrc.com of telefonisch contact op te nemen via 010-4474449 op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Pallas behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De privacyverklaring staat op deze website en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen. De privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten