Onderzoeksprotocollen

header onderzoeksvoorstellen pallas

Pallas ontwerpt onderzoek binnen volksgezondheid en zorg voor onder meer het uitvoeren van databasestudies, het evalueren van interventies of zorgprocessen en het houden van gezondheidsenquêtes. In een onderzoeksprotocol beschrijven we de achtergrond, doelstelling, vraagstellingen en onderzoeksmethode(n). 

Het protocol kan verschillende methoden bevatten, waaronder kwantitatief onderzoek via een survey, online-onderzoek of database-analyse, kwalitatief onderzoek en systematisch literatuuronderzoek, of een combinatie van deze onderzoekvormen. We maken een keuze voor de methode(n) afhankelijk van onder meer het doel van het onderzoek en de vraagstellingen. In overleg kan Pallas ook (een deel van) het onderzoek voor u uitvoeren.

U kunt Pallas ook inschakelen voor het beoordelen van onderzoek, zoals in subsidieaanvragen, onderzoeksprotocollen en bij wetenschappelijke integriteitskwesties. Voor onderzoekfinanciers brengen we bijvoorbeeld advies uit over de opzet van het evaluatieonderzoek in de aanvragen, zodat de subsidieverstrekker mede op basis daarvan tot besluitvorming kan komen.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise infectieziekten icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Onderzoeksprotocol postmarketing-studie naar het risico op spontane abortus na HPV-vaccinatie

Pallas stelde voor de postmarketing-studie in samenwerking met het betrokken farmaceutische bedrijf een onderzoeksprotocol op. 

Ontwerp pilot populatiegerichte zorg

Pallas ontwierp in samenwerking met ZorgImpuls en de gezondheidscentra de pilot Populatiegerichte zorg. We werkten een plan van aanpak uit aan de hand van deskresearch.

Onderzoeksprotocol Levenseindekliniek

Pallas stelde het onderzoeksdesign en een onderzoeksprotocol op dat geschikt was voor het realiseren van financiering en voor een METC-aanvraag.

Opzet gezondheidsenquête na blootstelling aan schadelijke stoffen

Pallas voerde dit onderzoek naar de gezondheidseffecten van verhoogde uitstoot van ethyleenoxide voor de gemeente Zoetermeer uit. 

Onderzoeksvoorstel evaluatie Energie in Balans

Pallas werkte een onderzoeksvoorstel uit voor een vervolgpilot om de effectiviteit van het ontwikkelde programma verder te onderzoeken. 

Opzet evaluatie palliatief team in ziekenhuis

Pallas stelde een onderzoeksprotocol op inclusief een poweranalyse om inzicht te verkrijgen in het huidige palliatieve zorgproces en het proces nadat het team van start was gegaan en de tevredenheid van de patiënten.

Beoordelen voorstellen ‘Terugdringen dwang en drang in de GGZ’

GGZ Nederland vroeg Pallas in twee jaren de projectvoorstellen voor budgetverhoging dwang- en dranggelden volgens de betreffende NZa-beleidsregel te beoordelen. 

FNO-voorstellen: beoordeling effect- en procesevaluaties

FNO vroeg Pallas de effect- en procesevaluaties in de in de tweede en derde ronde ingediende voorstellen te beoordelen op kwaliteit en haalbaarheid.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten