Onderzoeksprotocol Levenseindekliniek

header onderzoeksvoorstellen pallas

Het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek) stelt zich ten doel mensen te helpen met de beoordeling en zo mogelijk honorering van een actueel verzoek voor euthanasie of hulp bij zelfdoding dat voldoet aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria. Het kan gaan om mensen met een lichamelijke ziekte, maar ook om chronisch psychiatrische patiënten met een doodswens of mensen die in het beginstadium van dementie verkeren.

In 2015 werd een kwart van de verzoeken voor vrijwillige beëindiging van het leven door de Levenseindekliniek afgewezen, omdat niet werd voldaan aan de wettelijke zorgvuldigheidscriteria. Naar hulpvragers met een afgewezen euthanasieverzoek is weinig onderzoek gedaan. Het is niet bekend hoe het hen verder vergaat en wat de afwijzing voor hen betekent. De Levenseindekliniek hoopt daarom via een onafhankelijk prospectief onderzoek antwoord te krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe tevreden zijn hulpvragers van wie een verzoek niet is gehonoreerd en hun eventuele naasten over het contact met en het proces bij de Levenseindekliniek?
  • Verandert de doodswens van een hulpvrager na afwijzing van het verzoek om euthanasie door de Levenseindekliniek gedurende een jaar na afwijzing?
  • Zijn hulpvragers een jaar na afwijzing van het verzoek om euthanasie door de Levenseindekliniek nog in leven? Zo nee, hoe lang na afwijzing zijn hulpvragers overleden en wat was de doodsoorzaak (natuurlijke dood of niet-natuurlijke dood)?

In het onderzoek ontvangen afgewezen hulpvragers die toestemming geven tot deelname aan het onderzoek, op drie momenten een vragenlijst, namelijk drie, zes en twaalf maanden na afwijzing. Een aantal afgewezen hulpvragers wordt ook geïnterviewd. Als hulpvragers tijdens de looptijd van het onderzoek overlijden, wordt bij de huisarts navraag gedaan naar de doodsoorzaak. Dit gebeurt echter alleen als de hulpvrager in het kader van het onderzoek toestemming gaf voor het opnemen van contact met de huisarts.

Pallas stelde het onderzoeksdesign en een onderzoeksprotocol op dat geschikt was voor het realiseren van financiering en voor een METC-aanvraag. De gegevens uit de vragenlijsten en interviews wordt momenteel geanalyseerd. De eerste resultaten worden in 2020 verwacht. 

Opdrachtgever:

Expertisecentrum Euthanasie (voorheen Levenseindekliniek)

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten