Beoordelen voorstellen ‘Terugdringen dwang en drang in de GGZ’

header onderzoeksvoorstellen pallas

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelde jaarlijks budget beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor het terugdringen van dwang- en drangmaatregelen. Instellingen konden voor deze verbetering van de patiëntveiligheid een aanvraag indienen voor budgetverhoging op basis van een beleidsregel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). GGZ Nederland was verantwoordelijk voor de verdeling van de door VWS beschikbaar gestelde middelen. 

GGZ Nederland vroeg Pallas in twee jaren de projectvoorstellen voor budgetverhoging dwang- en dranggelden volgens de betreffende NZa-beleidsregel te beoordelen. Samen met GGZ Nederland stelden we randvoorwaarden en beoordelingscriteria op, op grond waarvan we in totaal circa 120 voorstellen toetsten. We brachten aan GGZ Nederland advies uit voor besluitvorming over honorering van de aanvragen. 

Via de verleende subsidies zijn bijvoorbeeld de volgende (deel)projecten uitgevoerd door ggz-instellingen:

  • Multidisciplinaire besprekingen van crisisgevallen (separaties of andere incidenten). Doel: bewustwording van dwang en drang, leren van elkaar, evalueren van interventies.
  • Implementeren van de crisiskaart: een kaart waarop cliënten kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden in een crisis, wat ze nodig hebben en wie bijvoorbeeld benaderd kan worden. Doel: cliënt heeft meer regie over eigen behandeling.

Opdrachtgever:

GGZ Nederland

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten