Gezondheid en ziekte

expertise chronische ziekten pallas health research and consultancy header

Pallas is actief in onderzoek, advisering en beleidsontwikkeling op het brede terrein van volksgezondheid en fysieke, mentale en sociale gezondheid. Alle onderzoekers hebben een achtergrond in de gezondheidswetenschappen, voedingswetenschappen of public health waardoor wij inzetbaar zijn voor al uw vraagstukken op het terrein van (volks)gezondheid en gezondheidszorg.

Onderwerpen waarop Pallas projecten uitvoerde zijn onder andere:

  • Determinanten van gezondheid zoals leefstijl, sociale en fysieke omgeving, voeding, genetische eigenschappen en ook over sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV);
  • Volksgezondheid (publieke gezondheid), onder andere preventie, gezondheidsbevordering en infectieziektebestrijding;
  • Vroegsignalering/screening, bevolkingsonderzoek;
  • Diverse ziekten en aandoeningen, waaronder infectieziekten en chronische ziekten als astma/COPD, diabetes, angst en depressie, hart- en vaatziekten, multiple sclerose, auto-immuunziekten, dementie/ziekte van Alzheimer en kanker;
  • Specifieke populaties, zoals zuigelingen, jonge kinderen, jongeren, jeugd, zwangeren, werkenden, ouderen, bepaalde hoog-risicogroepen; 
  • Functioneren, kwaliteit van leven en gezondheid vanuit het perspectief van cliënten, patiënten, ouderen of andere groepen mensen; 
  • Sterfte en doodsoorzaken.

Werkzaamheden op het terrein van gezondheid en ziekte lopen uiteen van systematisch literatuuronderzoekverkenningsstudies, ontwikkelen van onderzoeksopzetkwalitatief en kwantitatief onderzoek tot beleidsontwikkeling. 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van projecten.

Deel dit artikel

Onze ervaring

Valpreventie-interventies voor zelfstandigwonende ouderen

Om na te gaan waarop netwerk GENERO zich binnen het thema Preventie het beste zou kunnen richten, inventariseerde Pallas effectieve preventieve interventies.

Effectiviteit van jaarlijkse griepprik bij mensen met COPD of diabetes mellitus

Om inzicht te krijgen in de immunogeniciteit, veiligheid en (kosten)effectiviteit van jaarlijkse griepvaccinatie bij mensen met deze chronische ziekten, voerde Pallas twee systematische literatuurstudies uit.

Fitfestivals voor senioren

Pallas voerde via kwalitatief onderzoek een beknopte evaluatie uit van twee Fitfestivals voor senioren die als pilot zijn gehouden in twee winkelcentra in Rotterdam.

Ontwikkeling wijkgericht instrument sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Voor het ontwikkelen van het diagnostisch instrument inventariseerde Pallas via systematisch literatuuronderzoek welke indicatoren gebruikt kunnen worden als maten voor SES en de gezondheidstoestand.

Patient Reported Outcome Measures (PROMs) in klinische trials of cohorten met astmapatiënten

Pallas beschreef de Patient Reported Outcomes en de PROMs die zijn gebruikt in klinische trials of cohorten met astmapatiënten voor het meten van het effect van diverse behandelingen van astma. 

Toekomstontwikkelingen screening

Pallas voerde een systematische literatuurreview naar ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op het diagnostische instrumentarium voor primaire en secundaire preventie.

Zelfmanagement: wensen van chronisch zieken voor door ICT ondersteunde zorginformatie

Pallas deed voor en in samenwerking met het LUMC kwalitatief onderzoek naar de wensen en behoeften van mensen met een chronische ziekte ter ondersteuning van hun zelfmanagement. 

Factsheet over gezondheid en gezondheidsdeterminanten in de G4

ZorgImpuls voerde in samenwerking met Pallas voor bijna alle Rotterdamse gebieden wijkscans uit die als aangrijpingspunt dienen voor het realiseren van een toekomstbestendige eerstelijnszorg.

Adviseur bij ontwikkeling richtlijn ‘ADHD in de jeugdgezondheidszorg’

Pallas trad op als adviseur voor de projectleider bij het Trimbos Instituut en leverde een inhoudelijke bijdrage bij het opstellen van de wetenschappelijke onderbouwing van de bevindingen en conclusies in de richtlijn.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten