Onderzoeks- en beleidsstrategie

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

De ervaring en inhoudelijke expertise van Pallas op het gebied van (volks)gezondheid en zorg biedt meerwaarde bij onderzoek- en beleidsontwikkeling op dit terrein. Pallas kan bijvoorbeeld bijdragen aan uw visiedocument, beleids- of onderzoeksplan, -strategie of programma. 

De bijdrage van Pallas aan uw onderzoek- of beleidsontwikkeling kan bestaan uit verschillende onderdelen. Met een onderzoek of verkenningsstudie brengen we mogelijke bestaande of nieuwe strategieën of achtergronden en regionale of (inter)nationale perspectieven van uw plannen in kaart. Op basis hiervan wordt duidelijk uit welke onderdelen een visie, beleidsplan of strategie moet bestaan, waaronder concrete uitvoeringsplannen. Naar behoefte kunnen we een startnotitie, visie- of beleidsplan of ander gewenst document voor u opstellen, desgewenst in samenwerking met betrokken wetenschappers en/of uw partnerorganisaties.

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

expertise kwaliteit en organisatie van zorg icon pallas health research and consultancy

Neem contact met ons op over de mogelijkheden via info@p-95.com

Onze ervaring

Startnota Academische Component UMC’s

Pallas schreef als ambtelijk secretaris van een commissie met de voorzitters van de Raden van Bestuur van de UMC’s de eerste startnota ‘Langetermijn-besteding Academische Component’ voor het ministerie van VWS. 

Voorbereiding programmavoorstel Spoedzorg

Op basis van een voorstudie, de visie van experts en voorstellen uit het werkveld van de spoedzorg stelde Pallas het ZonMw-programmavoorstel ‘Spoedzorg’ op.

Raamplan voor verdere ontwikkeling toekomstbestendige ouderenzorg

Pallas stelde voor de NFU het raamplan op, in samenwerking met de trekkers van de regionale netwerken ouderenzorg bij alle acht UMC’s in Nederland.

Strategische plannen ‘Gezonde Vaten’ en ‘Infection and Immunity’

Pallas was ambtelijk secretaris voor twee thema’s: ‘Gezonde Vaten’ en ‘Infection and Immunity’. In die hoedanigheid schreven we de Strategisch Plannen voor deze thema’s, op basis van input van hoogleraren en artsen die we schriftelijk en via interviews verzamelden.

Strategisch plan Netherlands Institute for Healthy and Successful Ageing

Pallas faciliteerde samen met het Erasmus MC het opzetten van dit Ti-GO; dit omvatte onder andere het mede-ontwikkelen van het Strategisch plan in nauwe samenwerking met alle partners, inhoudelijke ondersteuning en planning. 

Visiedocument Huisman Onderzoekscentrum Infectieziekten en Publieke Gezondheid

Pallas stelde een visiedocument op voor het Huisman onderzoekscentrum waarin we missie, visie, doelstellingen en de organisatie beschreven. Ook beschreven we een aantal concrete activiteiten die kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderzoekscentrum.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten