Opzet gezondheidsenquête na blootstelling aan schadelijke stoffen

header onderzoeksvoorstellen pallas

Eind 2009 werd bekend dat Sterigenics, een bedrijf waar medische materialen en kleding worden gesteriliseerd met behulp van het gas ethyleenoxide, meer ethyleenoxide had uitgestoten dan was toegestaan. Blootstelling aan ethyleenoxide kan onder bepaalde omstandigheden gezondheidsklachten veroorzaken. Om eventuele gezondheidsklachten in beeld te brengen, besloot gemeente Zoetermeer een gezondheidsenquête uit te voeren onder (ex-)bewoners rondom de vestigingen van Sterigenics, (ex-)werknemers van omliggende bedrijven en volkstuinders.

Pallas voerde dit onderzoek naar de gezondheidseffecten van verhoogde uitstoot van ethyleenoxide voor de gemeente Zoetermeer uit. Voor het opstellen van de enquête maakten we waar mogelijk gebruik van bestaande vragenlijsten, waaronder vragenlijsten die eerder in Nederland waren afgenomen na rampen, vragenlijsten uit de ‘Lokale en Nationale Monitor Gezondheid’ en enquêtes van het NIVEL en TNO. Door hiervan gebruik te maken is vergelijking met resultaten uit ander onderzoek mogelijk. Verder stelden we een aantal vragen in de enquête speciaal voor dit onderzoek op, in samenspraak met een klankbordgroep waarin verschillende inhoudelijke experts (o.a. RIVM), de gemeente (GGD en gemeenteambtenaren) en drie vertegenwoordigers van de actiegroep uit de bevolking SterigeNIKS zaten. De herkomst van de vragen in de gezondheidsenquête beschreven we in een verantwoordingsdocument.

De enquête bestond uit zes onderdelen: achtergrondvragen, blootstelling, gezondheid, gevolg blootstelling (bijvoorbeeld bezorgdheid), roken en kind(eren). We boden de enquête in twee vormen aan, namelijk op papier via de post en digitaal via internet.

Het volledige onderzoeksvoorstel legden we voor aan de Medisch Ethische ToetsingsCommissie. Pallas voerde de gezondheidsenquête ook uit en analyseerde de gegevens. Over de voortgang en de resultaten van het onderzoek rapporteerden we regelmatig aan de betrokken partijen.

Opdrachtgever:

Gemeente Zoetermeer

Deel dit artikel

Publicatie:

De opzet en resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in het rapport:

Speets A, Eeuwijk J, Wolleswinkel-van den Bosch J. Gezondheidsenquête naar aanleiding van de uitstoot van ethyleenoxide door Sterigenics, Zoetermeer. Rotterdam: Pallas, 2011.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten