Onderzoeksvoorstel evaluatie Energie in Balans

header onderzoeksvoorstellen pallas

Voor het aanpakken van sociale hulpvragen van mensen die bij de huisarts komen, ontwikkelde een Rotterdamse huisarts samen met een coach de groepscoaching ‘Energie in Balans’. Een alternatieve interventie voor de tot dan toe gebruikelijke probleemgerichte interventies.

De huisarts zag sommige vrouwen veel vaker dan gemiddeld bij haar op het spreekuur verschijnen. Naast lichamelijke klachten zoals moeheid, hoofdpijn, duizeligheid, schouder- en nekklachten gaven deze vrouwen diverse vergelijkbare emotionele problemen aan, waaronder een laag energieniveau en lusteloosheid. Kenmerkend was ook dat de vrouwen een laag zelfbeeld hadden en geen of een beperkt sociaal netwerk. Voor de klachten was geen medische oorzaak te vinden en eerder aangeboden psychische en/of maatschappelijke hulpverlening bleef zonder resultaat.

De groepscoaching ‘Energie in Balans’ is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij een coach de deelnemers interactief aanzet tot effectief gedrag door bewustwording en persoonlijke groei, het vergroten van het zelfvertrouwen en het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de eigen mogelijkheden. De huisarts toetste ‘Energie in Balans’ in een kleine pilot met zes vrouwen (alleenstaande moeders) met overeenkomstige klachten, om na te gaan of de interventie in combinatie met individuele coaching, de klachten kon verminderen. Er was een controlegroep van zes gescheiden moeders die een traject bij een hulpverleningsinstantie volgden. Deze pilotstudie bleek succesvol, de vrouwen uit de interventiegroep voelden zich beter en kwamen minder vaak met klachten bij de huisarts.

Pallas werkte een onderzoeksvoorstel uit voor een vervolgpilot om de effectiviteit van het ontwikkelde programma verder te onderzoeken. Doel van deze studie was na te gaan of ‘Energie in Balans’ bijdraagt aan de structurele vermindering van gezondheidsklachten op langere termijn, breder toepasbaar was (meer praktijken, wijken, omstandigheden) en onder welke (rand)voorwaarden, en welke mogelijkheden er waren om het programma te borgen in het zorgstelsel. We onderbouwden het onderzoeksvoorstel via informatie uit de wetenschappelijke literatuur en (telefonische) interviews met bij de interventie betrokken personen. ZonMw verstrekte subsidie om de (kosten)effectiviteit van de interventie verder te onderzoeken.

Opdrachtgever:

Zorgimpuls, regionale ondersteuningsstructuur eerste lijn

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten