Verkenningstraject ‘Academisering Crisisbeheersing Publieke Gezondheid’

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

Pallas verkende voor ZonMw haalbaarheid en draagvlak voor academisering van de crisisbeheersing in de publieke gezondheidszorg. Hierdoor kon de opdrachtgever tot een besluit komen over het mogelijk opzetten van een Academische Werkplaats Crisisbeheersing.

Pallas voerde het verkenningstraject uit in aansluiting op een eerste oriëntatie door ZonMw en in continue samenwerking met stakeholders uit het veld:

  • Raadpleging van het veld via expertbijeenkomst;
  • Inhoudelijke verdieping en onderzoek naar randvoorwaarden via individuele interviews;
  • Verzamelen van aanvullende informatie via werkgroep-bijeenkomsten en schriftelijke raadpleging van stakeholders.

Pallas stelde voor het traject alle werkvormen vast, verzorgde de organisatie en inhoudelijke invulling van de bijeenkomsten, voerde deskresearch uit en stelde de notities op waarin we de resultaten van elke stap beschreven met een advies over het vervolg.

De verkenning leidde tot inzicht in de toen heersende situatie en de visies van stakeholders binnen de crisisbeheersing, bevordering van de intrinsieke motivatie en het draagvlak voor academisering, verbinding van partijen en benodigde impulsen om academisering te stimuleren. Op termijn heeft dit geleid tot een AWPG Crisisbeheersing (Academic Network for Applied Public Health and Emergency Management).

Opdrachtgever:

ZonMw

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten