Begrippenkader ‘Gepaste zorg’

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

Pallas werkte mee aan de ontwikkeling van het ‘Begrippenkader Gepaste zorg en Praktijkvariatie’. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ, nu Zorginstituut Nederland), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en ZonMw namen gezamenlijk het initiatief een begrippenkader met duidelijke termen, definities en relaties te ontwikkelen voor ‘gepaste zorg en praktijkvariatie’ van medisch specialistische zorg.

Het begrippenkader kan bijdragen aan:

  • Beter overleg tussen patiënt en arts;
  • Beter overleg tussen zorgverleners, wetenschappelijke verenigingen en zorgverzekeraars;
  • Betere richtlijnen en heldere consumenteninformatie;
  • Ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor toezicht of zorginkoop;
  • Verhelderen van discussies in politiek en media.

Voor de ontwikkeling van het begrippenkader voerde Pallas literatuuronderzoek en schriftelijke raadplegingen in het veld uit. Ook organiseerden we discussies met de kerngroep van betrokken partijen en twee invitational conferences met onderzoekers, professionals en beleidsmakers. Doel van de eerste invitational conference was om aan de hand van de inventarisatie in het veld te komen tot een overzicht van aspecten, criteria en voorwaarden die relevant zijn voor de beoordeling van gepaste/ongepaste zorg en van praktijkvariatie. De opbrengsten van deze bijeenkomst gebruikten we voor de ontwikkeling van een concept-begrippenkader dat in de tweede invitational conference is afgerond.

Een eerste publieke presentatie van het begrippenkader vond plaats tijdens het Strategieplatform Gezondheidszorg.

Opdrachtgever:

LUMC in samenwerking met NFU, Orde van Medisch Specialisten, Zorginstituut Nederland en ZonMw

Deel dit artikel

Publicatie:

Het begrippenkader is te vinden op de website van Zorginstituut Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten