Inzet van hulpverleners bij rampen: psychosociale gevolgen en nazorg

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

Het meemaken van een ramp is ook voor geüniformeerde hulpverleners zoals van (vrijwillige) brandweer, ambulancedienst, GHOR en politie een schokkende gebeurtenis die grote invloed kan hebben op hun lichamelijke en/of psychische gezondheid.

Pallas onderzocht via deskresearch en interviews de organisatie van preventie en nazorg voor geüniformeerde hulpverleners in Nederland. Ook brachten we op basis van een review van de wetenschappelijke literatuur de psychosociale gevolgen bij geüniformeerde hulpverleners na de inzet bij rampen en grootschalige calamiteiten in kaart. 

Het rapport bevat aanbevelingen onder andere op het gebied van informatievoorziening over psychosociale problematiek, communicatie en afstemming tussen diensten en regio’s en de opvangstructuur voor enkele groepen hulpverleners.

Opdrachtgever:

Impact – Kenniscentrum voor psychosociale zorg na rampen

Deel dit artikel

Publicatie:

Speets AM, Kellert IM, Smilde-van den Doel DA (Pallas) ism De Vries M (Impact). Inzet van geüniformeerde hulpverleners bij rampen en grootschalige calamiteiten: psychosociale gevolgen en de organisatie van preventie en nazorg in Nederland. Inventarisatie en beleidsaanbevelingen. Rotterdam: Pallas health research and consultancy, oktober 2007.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten