GENERO – Netwerk ouderenzorg Zuidwest-Nederland

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

GENERO is het regionale netwerk voor ouderenzorg voor Zuidwest-Nederland, ontstaan vanuit het Nationaal Programma Ouderenzorg. Dit netwerk heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn voor ouderen in de regio, op organisatorisch én zorginhoudelijk vlak. Het netwerk beoogt deze verbetering te realiseren door het betrekken van alle voor zorg en welzijn van ouderen relevante partijen en het versterken van samenwerking en samenspraak binnen de regio.

Pallas zette het netwerk op in samenwerking met het Erasmus MC, voor de regio Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en West- en Midden-Brabant. We brachten potentiele netwerkpartners in kaart, stelden een bij ZonMw ingediende subsidieaanvraag op waarin volgens de eisen van de subsidieverstrekker onder andere de netwerkstructuur, de netwerkthema’s op basis van een knelpuntenanalyse onder ouderen en mantelzorgers, het communicatieplan en de samenwerkingsovereenkomst voor het netwerk zijn beschreven. 

Vanuit de rol van netwerkcoördinator passen we onze actuele en uitgebreide kennis van volksgezondheid, zorg en problematiek bij kwetsbare ouderen toe voor onder andere het organiseren en inhoudelijk vormgeven van bijeenkomsten (invitational conferences, symposia, idea factories, matchmaking-meetings), de ontwikkeling van domeinoverstijgende projecten, het schrijven van subsidieaanvragen in samenwerking met netwerkpartners, het stimuleren en ondersteunen van ouderenparticipatie, inventariseren en beschrijven van Good & Best-Practices gericht op verbeteringen in zorg/welzijn voor ouderen (in samenwerking met studenten hogescholen), het verbinden van partijen en de communicatie. 

Onderwerpen van conferenties zijn o.a.:

  • Beeld van de toekomstige ouderenzorg & hoe realiseren we samen dat verbeteringen tot stand komen?
  • Wijkgericht werken in zorg en welzijn voor ouderen (integrale wijkaanpak kwetsbare ouderen)
  • Preventie voor ouderen
  • Ondersteuning van mantelzorgers van ouderen met dementie
  • Transmurale ouderenzorg
  • Verkenning vraagstukken rond ouderen en mantelzorgers in het sociaal domein. Interactieve bijeenkomst met ouderen en gemeenten
  • Ziekenhuiszorg thuis & acute zorg voor ouderen
  • Opleiden voor de ouderenzorg van de toekomst. Anders leren werken, denken, samenwerken

Opdrachtgevers:

  • Erasmus MC
  • Stichting GENERO

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten