Richtlijnen, protocollen, standaarden en guidances

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

Pallas heeft ruime ervaring met het uitvoeren en begeleiden van de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen, protocollen, standaarden en internationale guidelines/guidances. Deze documenten zijn het landelijk of internationaal geldende uitgangspunt voor het leveren van optimale zorg (medisch handelen en/of organisatie van preventie of zorg). Ze ondersteunen zorgverleners bij besluitvorming over de juiste zorg. Wetenschappelijk literatuuronderzoek en de kennis en ervaring van patiënten/cliënten en zorgprofessionals vormen de basis van deze evidence-based documenten.

Voorbeelden van trajecten voor de ontwikkeling van richtlijnen, protocollen, standaarden en guidances waarbij Pallas betrokken is (geweest):

 • Knelpuntenanalyse V&VN-kwaliteitsstandaard Continentie
 • Kwaliteitsstandaard Voeding- en vochttekort
 • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)-Richtlijn ADHD Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek 
 • Multidisciplinaire richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming (niet-farmacologische interventies)
 • Multidisciplinaire richtlijn Beoordeling en behandeling van patiënten met suïcidaal gedrag (BBSG)
 • Multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré Syndroom: behandeling van pijn en complicaties bij patiënten en sedatie van deze patiënten
 • Multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte
 • Multidisciplinaire richtlijn Multiple Sclerose
 • Multidisciplinaire richtlijn Pijn in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg
 • Richtlijnen Endometriumcarcinoom, Maagcarcinoom en Signalering psychosociale problematiek bij kankerpatiënten
 • Richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD
 • Update Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde
 • Update Medicatieprotocollen voor risico op middelenmisbruik acht psychiatrische aandoeningen bij kinderen/jongeren tot 23 jaar: ADHD, autismespectrumstoornissen, oppositional defiant disorder/conduct disorder, posttraumatische stressstoornis, depressie/depressieve klachten, angststoornissen of psychose
 • Update Medicatieprotocollen voor Borderline-persoonlijkheidsstoornis bij adolescenten tot 23 jaar
 • ECDC-guideline Programmatische controle van latente tuberculose-infectie
 • ECDC-guidance Preventie van infectieziekten in gevangenissen
 • ECDC-guidance on the incubation and infectiousness/shedding period of communicable diseases in children
 • ECDC-guidance on a comprehensive approach to hepatitis B and C testing in the EU/EEA
 • WHO-guideline Management van latente tuberculose-infecties 

Opdrachtgevers:

 • Beroepsverenigingen
 • Landelijke en internationale kenniscentra

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten