Populatiegerichte eerstelijnszorg

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

Afgelopen jaren is de zorgvraag en -complexiteit in Nederland toegenomen. Naar verwachting zet deze trend zich de komende jaren voort, mede door de vergrijzing. Er is vraag naar een gerichter zorgaanbod dat is afgestemd op de specifieke behoeften van een populatie.

Geïntegreerde populatiegerichte eerstelijnszorg wordt gezien als een manier om dit te realiseren. De doelpopulatie is richtinggevend voor het zorgaanbod en de zorg wordt voor verschillende dimensies (fysieke, psychische, en sociale gezondheid) in eerste instantie binnen de eerste lijn opgevangen en zoveel mogelijk in samenhang georganiseerd. Het uitgangspunt is dat deze zorg dichtbij huis in de wijk wordt geleverd, de kosten verlaagt en de kwaliteit verbetert.

In het kader van het programma Samen Werken aan Goede Gezondheid van gemeente Rotterdam hebben we in twee gezondheidscentra in Rotterdam een pilotonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke rol een gezondheidscentrum kan vervullen bij het realiseren van deze populatiegerichte zorg. Pallas ontwierp ook de pilot, in samenwerking met Samergo (voorheen ZorgImpuls) en de deelnemende gezondheidscentra.

De pilot richtte zich op volwassen patiënten met somberheid, depressieve klachten en/of slaapproblemen. De huisarts stelde vast of deze patiënten voor verdere begeleiding in aanmerking kwamen voor doorverwijzing naar een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ). Bijgehouden werd naar welke zorgverleners, instanties of interventies de patiënten vervolgens eventueel zijn doorverwezen. Door de POH-GGZ is hierbij nadrukkelijk ook gekeken naar mogelijkheden buiten ‘zorg en welzijn’.

Om een indruk te krijgen van de invloed van de inzet van de POH-GGZ op de ervaren gezondheid van de patiënten, hebben we deze gemonitord. Voor inzicht in hoe de pilot PGZ is verlopen en ervaren door de betrokken hulpverleners/instanties voerden we ook een kwalitatieve procesevaluatie uit. We analyseerden alle verzamelde gegevens en rapporteerden erover aan de opdrachtgever.

Opdrachtgever:

Samergo (voorheen Zorgimpuls)

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten