Effect van toezicht door IGZ

header kwaliteit en organisatie van zorg pallas

Doel van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) is om met toezicht een betere volksgezondheid te realiseren en risico’s in de zorg te reduceren. Onderdeel van het beleid is het evalueren van effecten van het toezicht van de IGZ. 

De IGZ vroeg Pallas een inventarisatie uit te voeren naar de effectiviteit van het toezicht door de IGZ, ter voorbereiding op de ontwikkeling van een kwalitatieve monitor. We voerden hiervoor een kwalitatief onderzoek uit met als doel de kennis en expertise van leidinggevenden binnen de IGZ over effectiviteit van toezicht te ontsluiten. Het onderzoek bestond uit semigestructureerde interviews met de tien programmadirecteuren van de IGZ. We analyseerden de interviews en stelden een rapportage op.

Volgens de IGZ-risico-effectketen streeft de inspectie naar effecten van toezicht op twee niveaus; enerzijds op het niveau van naleving van wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden en anderzijds op het niveau van (volks)gezondheid. De gesprekken met de programmadirecteuren gaven inzicht in:

  • Beoogde rol van de IGZ;
  • Mogelijke associatie tussen typen toezicht en de effectiviteit;
  • Geobserveerde effecten van toezicht;
  • Meetbaarheid van effecten van toezicht;
  • Succes- en risicofactoren voor effectiviteit van toezicht;
  • Mogelijkheden voor een kwalitatieve of kwantitatieve monitor naar effectiviteit van toezicht. 

Een secundair effect van deze inventarisatie was een verhoogde bewustwording en discussie rondom effectiviteit van toezicht onder de programmadirecteuren. 

Op basis van de resultaten deed Pallas aanbevelingen voor de ontwikkeling van een interne kwalitatieve monitor. Via deze monitor kan de IGZ toezien op de mate van effectiviteit van toezicht en in de dagelijkse praktijk de focus op het bereiken van effect van toezicht versterken.

Opdrachtgever:

IGZ – Inspectie voor de Gezondheidszorg

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten