Kwaliteit en organisatie van zorg

Pallas heeft uitgebreide ervaring met onderzoek naar gezondheid en zorg. Gericht op het verbeteren van de organisatie en kwaliteit van zorg hebben we onder meer kennis van: 

  • Meetinstrumenten van door patiënt ervaren kwaliteit van zorg en gezondheid (CQ-Index, PROMS, meetschalen ervaren gezondheid);
  • Ontwikkeling van evidence-based richtlijnen, protocollen, kwaliteitsstandaarden en guidances;
  • Evaluatieonderzoek van interventies ter verbetering van organisatie en/of kwaliteit van zorg en ondersteuning;
  • Opzetten en coördineren van netwerkverbanden/ecosystemen (met o.a. faciliteren van kennisdeling en ontwikkelen van domeinoverstijgende projecten);
  • Definiëren van begrippen, termen en kwaliteitsindicatoren;
  • Uitvoeren van onderzoek naar epidemiologische trends, zorgbehoefte, zorggebruik en zorgaanbod, bruikbaar voor verbeteringen in de organisatie van zorg en de interpretatie van onderzoek naar kwaliteit van zorg.

Pallas heeft ook kennis van geïntegreerde zorg, met samenwerking in en tussen preventie, zorg en het sociaal domein. Ook beschikken we over een uitgebreid netwerk binnen wetenschap en zorg.

Bekijk onze ervaring met kwaliteit en organisatie van zorg ››

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden:
010-4474449 of info@pallashrc.com

neem contact op ››

Onze ervaring

Begrippenkader ‘Gepaste zorg’

Voor de ontwikkeling van het begrippenkader voerde Pallas literatuuronderzoek en schriftelijke raadplegingen in het veld uit. Ook organiseerden we discussies met de kerngroep van betrokken partijen.

lees meer ››

Terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen in de zorg

Voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg begeleidde Pallas het onderzoek ‘Zorg voor vrijheid’ naar het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de verstandelijke gehandicaptenzorg en de verpleeghuiszorg.

lees meer ››

Verbeteren palliatieve zorg

Om het palliatieve zorgproces in het Maasstad Ziekenhuis inzichtelijk te maken en de effecten van het CPT op de palliatieve zorg te evalueren, voerde Pallas twee onderzoeken uit.

lees meer ››

Populatiegerichte eerstelijnszorg

Pallas heeft in twee gezondheidscentra in Rotterdam een pilotonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke rol een gezondheidscentrum kan vervullen bij het realiseren van deze populatiegerichte zorg.

lees meer ››

Toepassing en effectiviteit mindfulness

Pallas bracht op basis van interviews in kaart bij welke patiëntencategorie(en) of psychische stoornis(sen) mindfulness-trainingen gegeven worden. 

lees meer ››

Effect van toezicht door IGZ

De IGZ vroeg Pallas een inventarisatie uit te voeren naar de effectiviteit van het toezicht door de IGZ, ter voorbereiding op de ontwikkeling van een kwalitatieve monitor.

lees meer ››

Wijk-/gemeentescans voor toekomstbestendige eerstelijnszorg

Pallas bracht in de gemeenten Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Den Haag, Zuidplas en in diverse gebieden van Rotterdam de kenmerken en ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, leren en opgroeien, veiligheid en de gezondheid van inwoners in beeld. 

lees meer ››

Richtlijnen, protocollen, standaarden en guidances

Pallas heeft ruime ervaring met het uitvoeren en begeleiden van de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen, protocollen, standaarden en internationale guidelines/guidances.

lees meer ››

GENERO – Netwerk ouderenzorg Zuidwest-Nederland

Pallas zette het netwerk op in samenwerking met het Erasmus MC, voor de regio Rotterdam-Rijnmond, Zeeland en West- en Midden-Brabant.

lees meer ››

Ontwikkeling indicatoren voor de zorg

Pallas werkte mee aan de update van aandoeningspecifieke indicatorensets voor blaascarcinoom, cataract (staaroperaties), diabetes, heup- en knievervanging, incontinentie bij vrouwen, liesbreukoperaties, lumbosacraal radiculair syndroom, mammacarcinoom, varices en ziekten van adenoïd en tonsillen.

lees meer ››

Inzet van hulpverleners bij rampen: psychosociale gevolgen en nazorg

Pallas onderzocht via deskresearch en interviews de organisatie van preventie en nazorg voor geüniformeerde hulpverleners in Nederland.

lees meer ››

PROMs voor mensen met astma of COPD

Pallas beschreef voor een farmaceutisch bedrijf de Patient Reported Outcomes en de PROMs die zijn gebruikt in klinische trials of cohorten met astmapatiënten voor o.a. het meten van het effect van diverse behandelingen van astma. 

lees meer ››

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven