Infectieziekten (bestrijding)

Pallas voert veel projecten uit op het gebied van infectieziekten(bestrijding), voor bijvoorbeeld vaccinontwikkeling en beleidsmatige ondersteuning. Deze projecten omvatten onder andere het inventariseren van beschikbare wetenschappelijk kennis en het organiseren van bijeenkomsten met infectieziekten-experts. Onze kennis van infectieziekten en de inhoud en organisatie van infectieziektebestrijding in Nederland en Europa is actueel en zeer uitgebreid.

Breed scala aan infectieziekten

Op een grote variëteit aan infectieziekten/-verwekkers, overdraagbaar via mens, dier, andere vectoren of voeding, voerde Pallas projecten uit, waaronder:

  • Virus(infecties): de bof (parotitis epidemica), hepatitis B, C en D (delta), HIV, HPV (humaan papillomavirus), griep (influenza) inclusief de Nieuwe Influenza A (H1N1)-pandemie, knokkelkoorts (dengue), mazelen, norovirus, rotavirus, RSV (respiratoir syncytieel virus), vogelgriep (H5N1), waterpokken (varicella) en gordelroos (herpes zoster) 
  • Bacteriën/infecties: cholera, Lyme-borreliose, pest, streptokokkeninfectie, syfilis (seksueel overdraagbare infectieziekte), tuberculose (TB), kinkhoest, meningokokken en de preventie van transmissie van bacteriële infectieziekten via bloed(componenten), cellen, weefsel en organen.
  • Infecties met bacteriële of virale oorzaak/anders: gastro-enteritis, otitis media (oorontsteking), pneumonia (longontsteking) en andere luchtweginfecties
  • Parasitaire infecties: malaria

Grote diversiteit aan opdrachtgevers en thema’s

Onze kennis van infectieziekten en de infectieziektebestrijding passen we toe binnen projecten voor regionale, landelijke en Europese overheidsinstanties (GGD’en, RIVM, ZonMw, ECDC), richtlijnontwikkelaars en de farmaceutische industrie. Thema’s zijn onder meer:

  • Epidemiologie, ziektelast, (in)directe kosten, preventieve maatregelen waaronder vaccinatie (en vaccinatiegraad), risicobeoordelingen, natuurlijk beloop van infectieziekten en zorggebruik bij infectieziekten.
  • Preventiebeleid (invulling, samenwerking, uitvoering), surveillance en onderzoeksbeleid voor infectieziekten.

Binnen deze thema’s richten we ons op verschillende populaties (zuigelingen, (jonge) kinderen, contacten van jonge kinderen, ouderen, volwassenen met chronische ziekten, gedetineerden, reizigers, mensen in het ziekenhuis, zwangere vrouwen en zorgverleners) en een variëteit aan geografische scopes (Europa, Azië/Pacific, Noord- en Zuid-Amerika, specifieke landen wereldwijd waaronder lagelonenlanden en hoog-risicolanden).

De onderzoeksmethoden die we toepassen zijn systematische literatuurreviews, inclusief meta-analyse; dataverzameling en –analyse; beleidsevaluaties; kwalitatieve technieken zoals interactieve expertmeetings en interviews. We stemmen graag met u af welke aanpak geschikt is voor uw project.

Bekijk onze ervaring met infectieziekten ››

Deel dit artikel

Onze ervaring

Europees advies over voorkómen verspreiding van infectieziekten bij kinderen

Om de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak in de Europese Unie te ondersteunen, had  het ECDC behoefte aan een wetenschappelijk advies gericht op het tijdelijk weren van kinderen van school/kinderopvang.

lees meer ››

Preventie van infectieziekten in gevangenissen

Pallas voerde voor zeven thema’s systematische literatuurreviews uit, zoals voor de preventie van tuberculose. 

lees meer ››

Infectieziektebestrijding op havens en luchthavens

Pallas identificeerde en analyseerde relevante documentatie uit beide landen en hield interviews met deskundigen die in België of Nederland betrokken zijn bij de implementatie en uitvoering van de IGR.

lees meer ››

Deelname Pandemic Monitoring Team - Nieuwe Influenza A

Pallas maakte deel uit van het Pandemic Monitoring Team van het CIb ten tijde van de Nieuwe Influenza A (H1N1)-pandemie (2009).

lees meer ››

Effectiviteit van Rotavirus-vaccin: een meta-analyse

Pallas voerde een uitgebreid systematisch literatuuronderzoek uit naar de effectiviteit en impact van Rotarix, voor de periode van 1 januari 2006 tot 2 april 2015.

lees meer ››

‘Community Acquired Pneumonia’ bij ouderen en volwassenen met verhoogd risico

Pallas maakte op basis van een systematische literatuurreview een overzicht van de epidemiologie van CAP bij volwassenen, ouderen en in een aantal specifieke subpopulaties.

lees meer ››

Risico’s op bacteriële infectieziekten via organen, weefsels, bloed of bloedproducten

Pallas voert de risicobeoordeling uit in consortium met TRIP (Transfusion and Transplantation Reactions in Patients) en in nauwe samenwerking met ECDC en experts uit Europa. 

lees meer ››

Resistentie tegen antimalaria-interventies in sub-Sahara Afrika

Pallas maakte op basis van een systematische review een overzicht van informatie uit de beschikbare wetenschappelijke literatuur over het vóórkomen van resistentie tegen verschillende antimalaria-interventies in Afrikaanse landen. 

lees meer ››

Wereldwijd overzicht van uitbraken meningokokkenziekte in de afgelopen 50 jaar

Pallas maakte op basis van een systematische literatuurreview een wereldwijd overzicht van meningokokkenuitbraken in de afgelopen 50 jaar (1966 – 2017). 

lees meer ››

Online-onderzoek naar indirecte kosten otitis media in 12 Europese landen

Pallas voerde online-onderzoek uit naar de directe (medische) en de indirecte kosten per episode van otitis media.

lees meer ››

Effectiviteit van jaarlijkse griepprik bij mensen met COPD of diabetes mellitus

Om inzicht te krijgen in de immunogeniciteit, veiligheid en (kosten)effectiviteit van jaarlijkse griepvaccinatie bij mensen met COPD en diabetes mellitus, voerde Pallas twee systematische literatuurstudies uit.

lees meer ››

Vogelgriep – voorbereiding op uitbraak H1N1

Pallas deed een voorstel voor een nieuwe, vereenvoudigde Osiris-vragenlijst die door GGD’en gebruikt kan worden bij melding van humane gevallen van vogelgriep of bij een dreigende pandemie.

lees meer ››

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven