Risico’s op bacteriële infectieziekten via organen, weefsels, bloed of bloedproducten

header infectieziekten bestrijding pallas

Via transplantatie van organen en weefsels en transfusie van bloed of bloedproducten (Substances of Human Origin, SoHO) kunnen infectieziekten van de donor op de ontvanger worden overgebracht. Door effectieve preventieve strategieën is het risico hierop laag.

Recente wetenschappelijke literatuur en hemovigilantie-verslagen van de EU laten zien dat via SoHO vooral bacteriën worden overgebracht, steeds vaker antibioticaresistente bacteriën. Door gebruik van steeds krachtigere immunosuppressiva bij ontvangers van donororganen, weefsels of bloed(producten) is verder het risico op opportunistische infecties (in dit geval met bacteriën) hoger geworden.

Om stakeholders te ondersteunen bij het beperken van risico’s die de bacteriën bij transplantatie of transfusie opleveren, gaf ECDC opdracht tot een beoordeling van het risico op bacteriële infecties via SoHO. ECDC selecteerde in samenwerking met experts zes bacteriën met de hoogste prioriteit wat betreft de bedreiging van de veiligheid van SoHO: Staphylococcus aureus, Streptococcus beta-haemolyticus, Klebsiella, Pseudomonas spp, Escherichia Coli en Acinetobacter (Domanovic et al., 2017). Pallas voert de risicobeoordeling voor deze bacteriën uit.

De risicobeoordeling bestaat uit drie delen:

  • Risico-identificatie: verdieping van de door ECDC uitgevoerde identificatie van risicobronnen (pathogenen en typen SoHO), aanscherping van definities en vaststellen relevante uitkomstmaten voor de risicobeoordeling (deskresearch);
  • Risicoanalyse: bepaling van de aard van het risico op transmissie van bacteriële infecties via SoHO en effectiviteit van preventieve interventies, via systematisch verzamelde gegevens uit de wetenschappelijke literatuur en informatie over SoHO-events uit grijze literatuur en covigilantie-gegevens; 
  • Risico-evaluatie: beoordelen en bediscussiëren van samengevatte gegevens met een expertpanel tijdens interactieve meetings. Dit moet leiden tot inzicht in de hoogte en aanvaardbaarheid van risico’s, prioritering van preventieve maatregelen en inzicht in hiaten in kennis. 

Pallas voert de risicobeoordeling uit in consortium met TRIP (Transfusion and Transplantation Reactions in Patients) en in nauwe samenwerking met ECDC en experts uit Europa. Naast rapportages over het gevonden bewijs zal een risicobeoordelingsrapport verschijnen (2019).

Opdrachtgever

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, Zweden

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten