Nieuws

Kennishiaten rondom de epidemiologische effecten van maatregelen tijdens de COVID-19 pandemie

27-02-2024

Pexels ketut subiyanto 4474042

De subsidieverstrekkers ZonMw en NWO deden beroep op Pallas-P95 voor ondersteuning bij het inventariseren van kennis omtrent effecten van de niet-farmaceutische COVID-19 maatregelen die tijdens de pandemie in Nederland golden.

In de afgelopen jaren hebben ZonMw en NWO tal van onderzoeksprojecten gefinancierd waarin data over effecten van COVID-19 maatregelen werden verzameld; meer dan vijftig van deze projecten beschreven ook epidemiologische effecten van maatregelen. Pallas-P95 maakte een overzicht van de types maatregelen, doelgroepen, sectoren en epidemiologische effecten die werden bestudeerd. Dit gaf een beeld van de onderwerpen die veel onderzocht waren en de onderwerpen die mogelijk meer aandacht verdienen in nieuwe onderzoeken. Om na te gaan of deze bevindingen overeenkwamen met de informatie in nationale en internationale literatuur, voerde Pallas-P95 vervolgens een beknopte literatuuranalyse uit. Op deze manier konden de onderzoekers vaststellen rond welke maatregelen, doelgroepen, sectoren en epidemiologische effecten nog ontbrekende kennis is en dus meer onderzoek nodig is.

“De inventarisatie leverde interessante bevindingen op”, vertelt onderzoeker Lotte Mathé. “Er werd bijvoorbeeld gevonden dat er nog onduidelijkheid is over de invloed van enkele afzonderlijke maatregelen op de verspreiding van SARS-CoV-2, dat er nog veel vragen zijn rond de rol van kinderen in de COVID-19 epidemiologie en dat meer inzicht nodig is in SARS-CoV-2-gerelateerde (groeps)immuniteit. Deze inzichten helpen ZonMw en NWO bij het nemen van beslissingen rond de financiering van toekomstig onderzoek.”

Twee andere organisaties deden een vergelijkbaar onderzoek naar de sociaalmaatschappelijke effecten van COVID-19 maatregelen en de effecten op de zorgsector. Alle drie de rapporten en een algemene samenvatting zijn te raadplegen via https://www.zonmw.nl/nl/nieuws/kennis-over-de-effecten-van-maatregelen-tijdens-de-covid-19-pandemie

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten