Meta-analyse

Als de gegevens uit systematisch literatuuronderzoek van voldoende kwaliteit en de uitkomstmaten voldoende homogeen zijn, kan Pallas een meta-analyse uitvoeren. Dit is een statistische samenvatting van de kwantitatieve resultaten van de studies die naar voren kwamen in het literatuuronderzoek.

Een meta-analyse biedt beter inzicht in bijvoorbeeld ziekteprevalentie, (klinische) effecten van een interventie, of in risicofactoren in bepaalde populaties (ten opzichte van die in andere) dan de individuele studies, vaak met een hoger statistisch onderscheidingsvermogen en meer precisie. Ook kunnen variaties tussen de verschillende studies worden geanalyseerd en mogelijk verklaard, onder meer door het vaststellen van een maat voor heterogeniteit en publicatiebias. De heterogeniteit kan verder worden onderzocht via gevoeligheidsanalyses of relevante subgroep-analyses (stratificaties), die de mogelijkheid geeft om effecten van een interventie na te gaan tussen subgroepen.

Pallas voerde diverse meta-analyses uit, op het gebied van onder meer de werkzaamheid en effectiviteit van vaccins, de relatie tussen voeding en gezondheidsuitkomsten en de effectiviteit van interventies voor de behandeling van infectieziekten. We passen meta-analyse ook toe bij systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd volgens de GRADE-methodologie, voor het berekenen van een samenvattende schatter voor de gekozen uitkomstmaat.

Bekijk onze ervaring met meta-analyse ››

Deel dit artikel

Meer weten over...

Onderzoek of advies?

We denken graag met u mee.

Neem contact met ons op over de mogelijkheden:
010-4474449 of info@pallashrc.com

neem contact op ››

Onze ervaring

Werkzaamheid van het rabiës-vaccin

Pallas voerde een systematische literatuurreview uit naar de werkzaamheid, immunogeniciteit, effectiviteit en het veiligheidsprofiel van een rabiës-vaccin dat op de markt is. We zochten hiervoor naar relevante literatuur in de literatuurdatabases Pubmed en Embase.

lees meer ››

Meta-analyses voor GRADE-reviews LTBI

Voor de WHO en het ECDC evalueerde Pallas via een systematische review van de wetenschappelijke literatuur de effectiviteit van interventies die het starten met (‘initiation’), het volhouden (‘adherence’) en voltooien (‘completion’) van behandelingen van latent TB-geïnfecteerde personen verhogen.

lees meer ››

Effectiviteit van Rotavirus-vaccin: een meta-analyse

Op verzoek van GSK voerde Pallas een meta-analyse uit om de vaccineffectiviteit (VE) van één dosis of twee doses Rotarix te bepalen, gemeten aan de hand van laboratorium-bevestigde RV-infectie na verwijzing van jonge kinderen met gastro-enteritis naar ziekenhuizen en/of spoedeisende hulpafdelingen.

lees meer ››

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven