diensten database analyse pallas health research and consultancy header

Analyse gegevens otitis media in huisartsenregistratie

Pallas analyseerde in een grote Nederlandse huisartsendatabase de gegevens over otitis media uit één kalenderjaar. Otitis media (middenoorontsteking) is een kinderziekte die meestal onschuldig is, maar veel voorkomt. Over de medische kosten die met deze ziekte gemoeid zijn waren in Nederland of andere Europese landen weinig gedetailleerde gegevens gepubliceerd. Inzicht in de epidemiologische en maatschappelijke impact van otitis media is behulpzaam bij het nemen van beslissingen over de introductie van een nieuw vaccin.

Door het kwantitatieve onderzoek is meer inzicht verkregen in het aantal episodes, de incidentie, het aantal huisartsconsulten, het voorschrijven van medicatie, doorverwijzingen naar medisch specialisten en de directe medische kosten van otitis media bij kinderen van 0-18 jaar. We analyseerden de gegevens met SPSS en stelden een rapport over de gehanteerde en resultaten op voor de opdrachtgever.

Pallas maakte voor het onderzoek gebruik van de huisartsenregistratie LINH (Landelijk InformatieNetwerk Huisartsen. De patiëntenpopulatie van de algemene praktijken die bijdragen aan de LINH-database is representatief voor de Nederlandse bevolking en de huisartsen zelf zijn wat betreft leeftijd, geslacht, type praktijk (solo, gezondheidszorgcentrum) representatief voor de Nederlandse huisartsenpraktijken.

Deze studie in Nederland diende ook als een pilotstudie voor andere Europese landen met vergelijkbare huisartsendatabases. Het onderzoek maakte deel uit van een grotere studie waarin we via een internetsurvey de indirecte kosten van otitis media analyseerden.

Opdrachtgever:

Farmaceutische industrie, Europa

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten