Procesevaluatie ‘Van Klacht naar Kracht. De GGD als regisseur’

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

GGD Rotterdam-Rijnmond ontwikkelde een innovatief interventieprogramma via een integrale wijkgerichte aanpak, ter voorkoming van chronische aandoeningen. Doel was mensen met voorboden van diabetes en depressie fysiek en mentaal in beweging te brengen, te volgen en actief te coachen. Voor het verwezenlijken van infrastructuur, financiering en registratie en monitoring van deze interventie werkte de GGD samen met een groot aantal ketenpartners.

GGD Rotterdam-Rijnmond organiseerde de infrastructuur rond gezondheidscentra, waarbij zorg gekoppeld werd aan gezonde laagdrempelige leefstijlactiviteiten (zoals zwemmen, wandelen, dansen, fitness) en het cursusaanbod van thuiszorg en preventieve geestelijke gezondheidszorg. Voor een doorverwezen cliënt ontstond een compleet begeleidingstraject in zijn/haar directe omgeving, afgestemd op de mogelijkheden en motivatie van de cliënt. Leefstijladvisering was een belangrijke factor voor het coachen van de cliënt, om zoveel mogelijk te bereiken dat cliënten zelfstandig en met plezier in beweging bleven. 

Onafhankelijke procesevaluatie

Pallas voerde een procesevaluatie uit, met als focus de evaluatie van de regisseursrol van de GGD bij de samenwerking tussen ketenpartners en de ontwikkeling en het tot stand komen van de interventie in de praktijk. Via documentanalyse en interviews (individueel en in focusgroepen) brachten we in kaart hoe de GGD de regierol had uitgevoerd. We analyseerden processen op organisatorisch niveau en op het niveau van de ketenpartners. Op basis van de procesevaluatie kon de GGD hun regierol bijsturen. Pallas presenteerde de resultaten aan de projectgroep bij de GGD.

We concludeerden dat GGD Rotterdam-Rijnmond erin was geslaagd het interventieprogramma in de beoogde tijd stadbreed op te zetten, ondanks dat de regisseursfunctie nieuw was voor de GGD. Meer gezondheidscentra deden aan dit programma mee dan gepland. Uitvoerende partijen en deelnemers waren enthousiast over het interventieprogramma. De voortgang van het programma was nog afhankelijk van structurele financiële inbedding. Leefstijlactiviteiten konden beperkt worden aangeboden vanwege knellende financieringsregelingen. Een aandachtspunt was het verbeteren van de communicatie richting ketenpartners.

Opdrachtgever:

GGD Rotterdam-Rijnmond

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten