Evaluatie Zorg Advies Teams-plus

Pallas evalueerde in samenwerking met GGD Rotterdam-Rijnmond via een quickscan de stand van zaken rond het functioneren van de Zorg Advies Teams-plus van de beide ROC’s in Rotterdam: Albeda College en Zadkine. Voor deze quickscan verzamelden en analyseerden we kwalitatieve en kwantitatieve gegevens.

De zorgstructuur van een ROC is georganiseerd in drie schillen:

  • Docent en loopbaanbegeleider proberen, eventueel samen met schoolmaatschappelijk werker of gedragstrainer, zoveel mogelijk loopbaan- en leergerelateerde problemen op te lossen.
  • Als er ook problemen zijn buiten het onderwijs kan het interne zorgoverleg (Zorg- en Adviesteam, ZAT) erbij betrokken worden.
  • Zwaardere problemen kunnen doorverwezen worden naar een (extern) ZAT-plus. Daarin participeren naast het onderwijs partners als Centrum voor Jeugd en Gezin/GGD, Bureau Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Leerplicht-RMC en op afroep het Regionaal Expertise Centrum, de politie of de Gemeentelijk Organisatie Sluitende Aanpak (GOSA).

Voor de quickscan maakten we de onderzoeksopzet, voerden deskresearch uit en verzamelden kwantitatieve gegevens. Voor het kwalitatieve deel van het onderzoek stelden we interviewvragen op, namen een deel van de interviews af (ander deel werd door GGD zelf gehouden) en analyseerden alle interviews. De onderzoeksopzet en resultaten verwerkten we in een rapportage voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever:

GGD Rotterdam-Rijnmond 

Deel dit artikel

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven