Ambtelijk secretaris evaluatiecommissie Gezondheidsraad

diensten beleidsstudies pallas health research and consultancy header

De Gezondheidsraad is een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad die als taak heeft regering en parlement te adviseren op het gebied van volksgezondheid en gezondheidszorg. Elke vier jaar voert de Gezondheidsraad op basis van de Kaderwet adviescolleges een evaluatie naar het eigen functioneren uit. Een externe commissie van ervaren bestuurders met wetenschappelijke achtergrond en topadviseurs voert deze beleidsevaluatie uit.

Voor de evaluatie over de periode 2013-2016 vroeg de Gezondheidsraad Pallas als ambtelijk secretaris van de evaluatiecommissie op te treden. Pallas bereidde de commissievergaderingen voor, stelde mede de interviewvragen op, verzorgde de verslaglegging en analyse van de interviews, inventariseerde relevante documenten en analyseerde deze en stelde mede het evaluatierapport op. Verder ondersteunden we de evaluatiecommissie op organisatorisch vlak. De Gezondheidsraad heeft het evaluatierapport begin 2018 aangeboden aan de minister van VWS.

Evaluatie van de Gezondheidsraad Periode 2013 – 2016. Rapport van de externe evaluatiecommissie

Opdrachtgever:

Gezondheidsraad

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten