Leeftijd voor introductie van vaste voeding bij zuigelingen

header voeding en gezondheid pallas

Risicobeoordelingen die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) uitvoert dienen onafhankelijk, objectief en transparant te zijn, op basis van alle beschikbare wetenschappelijke informatie en gegevens (conform regulation (EC) No 178/2002 van de Europese Unie).

Ter ondersteuning van deze risicobeoordelingsactiviteiten van EFSA op het gebied van humane voeding kreeg een consortium van Pallas, de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit (WU) en de afdeling Biometris van de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) een raamcontract toegekend. Dit contract omvat drie taken:

  1. Genereren en verzamelen van nieuw bewijs (ruwe data, samengevatte gegevens) uit experimentele of veldstudies, enquêtes, ect.
  2. Extraheren en samenvatten van bestaand bewijs
  3. Synthese en kritisch analyseren van bewijs.

Een opdracht die Pallas uitvoerde in het kader van dit raamcontract, was de voorbereiding en gedeeltelijke uitvoering van een systematische literatuurreview over gezondheidsuitkomsten gerelateerd aan het moment van introductie van vaste voeding bij baby’s. Pallas ontwikkelde in samenwerking met EFSA een reviewprotocol dat beschikbaar werd gesteld voor publieke consultatie. De input vanuit de publieke consultatie is waar relevant verwerkt in het protocol. Daarna voerden we een uitgebreide literatuursearch uit in drie databases voor peer-reviewed artikelen en in databases voor grijze literatuur. Twee onderzoekers van Pallas beoordeelden onafhankelijk van elkaar ruim 7.000 peer-reviewed referenties. We hanteerden hierbij een tweestaps-selectieprocedure: 1) beoordeling relevantie op basis van titel/abstract en 2) wanneer mogelijk relevant, beoordeling van de gehele tekst.

We leverden EFSA een overzicht van relevante artikelen, ingedeeld naar uitkomstmaat. Voorbeelden van uitkomstmaten waren allergieën, diabetes, groei en overgewicht. Daarnaast leverden we een lijst op van alle niet-relevante artikelen met redenen van exclusie. Uiteindelijk bracht de literatuursearch 184 artikelen naar voren die door een werkgroep bij EFSA verder beoordeeld worden op kwaliteit en waaruit vervolgens data worden geëxtraheerd. Ook hebben we 30 referenties gevonden in de grijze literatuur die relevant zijn voor deze studie. EFSA zal op basis van het voltooide onderzoek een wetenschappelijk advies opstellen voor de Europese Commissie.

Opdrachtgever:

European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italië

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten