POH-GGZ in populatiegerichte eerstelijnszorg

paramedische zorg pallas health research and consultancy header

Bij geïntegreerde populatiegerichte eerstelijnszorg is de doelpopulatie richtinggevend voor het zorgaanbod en wordt de zorg voor verschillende dimensies (fysieke, psychische en sociale gezondheid) in eerste instantie binnen de eerste lijn opgevangen en zoveel mogelijk in samenhang georganiseerd. Het uitgangspunt is dat deze vorm van zorg dichtbij huis (in de wijk) wordt geleverd, de kosten verlaagt en de kwaliteit verbetert.

In het kader van het programma Samen Werken aan Goede Gezondheid (SWGG) van de gemeente Rotterdam voerde Pallas een pilot Populatiegerichte zorg uit in twee gezondheidscentra, met de inzet van de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) als kern van de aanpak. De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psychosociale problemen.

De huisarts stelde vast of volwassen patiënten met somberheid, depressieve klachten en/of slaapproblemen in aanmerking kwamen voor doorverwijzing naar de POH-GGZ voor verdere begeleiding. Geregistreerd is naar welke zorgverleners, instanties of interventies de POH-GGZ patiënten eventueel doorverwees. De POH-GGZ keek hierbij nadrukkelijk ook naar mogelijkheden buiten ‘zorg en welzijn’.

Ook hebben we de ervaren gezondheid van patiënten gemonitord om een indruk te krijgen van de invloed van de inzet van de POH-GGZ hierop. Om inzicht te krijgen in hoe de pilot PGZ verliep en werd ervaren door de betrokken hulpverleners en instanties hebben we een kwalitatieve procesevaluatie uitgevoerd via individuele gestructureerde interviews. 

Opdrachtgever:

Zorgimpuls

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten