Palliatief team met gespecialiseerd verpleegkundigen en artsen

paramedische zorg pallas health research and consultancy header

Het Maasstad Ziekenhuis heeft zich ten doel gesteld dat er binnen het ziekenhuis een duidelijke organisatiestructuur is met betrekking tot de palliatieve zorg (Expertisecentrum Palliatieve zorg). Om dit te bereiken startte een Consultatief Palliatief Team om consultatie te verlenen aan alle zorgverleners binnen het Maasstad Ziekenhuis.

Het Consultatief Palliatief Team bestaat uit twee verpleegkundig consulenten en twee artsen die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg en ondersteunt zorgverleners bij het verhelderen en/of oplossen van patiëntgebonden problematiek in de palliatieve fase.

Om het palliatieve zorgproces in het Maasstad Ziekenhuis inzichtelijk te maken en de effecten van het consultatief palliatief team op de palliatieve zorg te evalueren, voerde Pallas twee onderzoeken uit, naar:

  • Het huidige palliatieve zorgproces en het proces nadat het team van start was gegaan. Hiervoor verzamelden we onder andere gegevens over medische (be)handelingen tijdens de laatste opname (bijv. pijnbestrijding), medisch niet-noodzakelijk verblijf, plaats van voorkeur voor overlijden en de uiteindelijke plaats van overlijden. 
  • De tevredenheid van de patiënten over de zorg. Er is onder andere gevraagd naar zorgervaringen van de patiënten en naar het belang dat patiënten aan bepaalde aspecten van zorg (bv. lichamelijk, psychosociaal en geestelijk welbevinden) toekennen.

Het eerste onderzoek betrof een dossieronderzoek en het tweede een patiënttevredenheidsonderzoek waarbij we gebruikmaakten van de CQ-index (Consumer Quality Index). De data analyseerden we en de resultaten beschreven we in een rapport voor de opdrachtgever.

Opdrachtgever:

Maasstad Ziekenhuis

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten