Landelijke multidisciplinaire richtlijn Neusmaagsonde

paramedische zorg pallas health research and consultancy header

Voor herziening van één onderdeel van de richtlijn Neusmaagsonde van V&VN voerde Pallas systematisch literatuuronderzoek uit. Het doel van de herziene richtlijn Neusmaagsonde is het bevorderen van unaniem handelen en het vergroten van de kwaliteit van zorg.

Uit het veld waren twee onderwerpen naar voren gekomen die aanpassing behoefden, namelijk het bepalen van de lengte van een in te brengen sonde en het bepalen van de juiste positie van een ingebrachte sonde aan de hand van de pH-waarde. Beide onderwerpen betroffen vraag 3 van de richtlijn: “Welke stappen moeten achtereenvolgens worden genomen om op een betrouwbare, valide en bruikbare manier ‘aan het bed’ de positie van de neusmaagsonde te controleren?”

Het literatuuronderzoek van Pallas bestond uit:

  • Beoordeling zoekstrategie zoals uitgevoerd voor de bestaande richtlijn en beoordeling van de toen gebruikte literatuurdatabases;
  • Uitvoeren nieuwe zoekstrategie in literatuurdatabases;
  • Selectie relevante artikelen in overleg met experts uit de richtlijnwerkgroep;
  • Beoordeelde artikelen op methodologische kwaliteit;
  • Graderen van bewijs;
  • Opstellen evidencetabellen;
  • Samenvatten van resultaten.

Opdrachtgever:

V&VN - Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten