Nieuws

Terugblikken op 2023 - Patient journey modelling als methode bij richtlijnontwikkeling?

15-12-2023

mevrouw in tuin_continentie

Voor haar Master-scriptie onderzocht Christa Hemmes bij Pallas-P95 of een nieuwe methode zou kunnen bijdragen bij richtlijnontwikkeling. Ze onderzocht de patient journey modelling methode tijdens de lopende richtlijnontwikkeltrajecten bij Pallas-P95. Ze is in haar scriptie kritisch over (verpleegkundige) richtlijnontwikkeling en het gebruik van richtlijnen in de praktijk. Voor Pallas-P95 schreef ze een advies over het gebruik van patient journey modelling in nieuwe richtlijntrajecten. Deze methode zou interessant kunnen zijn voor uitgangsvragen die met literatuur moeilijk te beantwoorden zijn, zoals de organisatie van zorg.

Het onderzoek van Christa bestond uit meerdere onderdelen. Ze begon met uitgebreid literatuuronderzoek. Daarna interviewde ze professionals en patiëntvertegenwoordigers die betrokken zijn of zijn geweest bij richtlijnontwikkeling.

Tijdens een werkgroepoverleg voor de V&VN richtlijn Incontinentie bij ouderen werden twee fictieve patiënten besproken en bestudeerde ze wat er wel en niet goed werkte aan de patient journey modelling methode. Vervolgens was het haar taak om een bondig advies te schrijven dat bruikbaar is door de richtlijnontwikkelaars bij Pallas-P95 en daar buiten.

Senior epidemioloog bij Pallas-P95 Jennifer Eeuwijk begeleidde Christa tijdens haar scriptieonderzoek. “Christa was erg kritisch op onze werkwijze en hield ons continu een spiegel voor. Het is bijzonder om te zien hoeveel werk ze heeft verzet in 6 maanden tijd. Haar scriptie is een mooi naslagwerk geworden over richtlijnontwikkeling en patient journeys. Ik ben zeker van plan om bij een nieuw project haar adviezen op te volgen. Ik geloof dat deze methode kan helpen om professionals uit te dagen na te denken over de beste mogelijke zorg voor een cliënt. Met de patient journey modelling gaat de cliënt leven en komen de verhalen los. Als richtlijnontwikkelaars gebruiken we deze verhalen om de richtlijn aan te laten sluiten bij de belevingswereld van de professional én de cliënt. Met alleen wetenschappelijk bewijs uit literatuur redden we het niet.”

Christa deed haar onderzoek voor haar Master Management Policy Analysis and Entrepreneurship in Health and Life Sciences. Ze studeerde succesvol af op dit onderzoek en is in september gaan werken bij PWC als Healthcare Consultant.

Samenvatting scriptie

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten