Nieuws

2023: meerdere nieuwe verpleegkundige onderzoeken voor Pallas-P95

17-01-2023

Het nieuwe jaar is voor Pallas-P95 goed gevuld begonnen met vier verpleegkundige projecten voor beroepsvereniging V&VN. Alle projecten richten zich op de wijkverpleging. In deze projecten werken we veel en intensief samen met experts uit het veld. Op de agenda staan twee richtlijntrajecten (continentie en skin tears), ontwikkeling van een handreiking (cytostatica) en een knelpuntenanalyse (sondes).

Update richtlijn ‘Continentie bij kwetsbare ouderen’

De bestaande ‘Continentie’ richtlijn uit 2010 is verouderd. Een knelpuntenanalyse, uitgevoerd in 2018 door Pallas, gaf inzicht waar de nieuwe richtlijn op moet focussen. De laatste maanden van 2022 is een multidisciplinaire werkgroep gevormd en is hard gewerkt aan een plan van aanpak voor de update van de richtlijn. Verwacht wordt dat er in maart gestart zal worden met het literatuuronderzoek. Er staat nog een vacature open voor een (kader)huisarts in de werkgroep. Mocht je als huisarts willen deelnemen aan dit traject dan horen we de graag via guidelinedevelopment@p-95.com.

Richtlijn ‘Skin tears’ (huidscheuring/scheurwonden)

Bij skin tears scheurt de huid los van de onderliggende structuur, waardoor een pijnlijke wond en vergroot risico op infecties ontstaat.  De landelijke richtlijn ‘Wondzorg’ uit 2013 gaat weinig in op preventieve maatregelen en maakt geen onderscheid in de gradatie van skin tears bij de behandeling. Pallas-P95 werkt in 2023-2024 aan een richtlijn met aanbevelingen voor preventie en behandeling van skin tears. Geïnteresseerden voor de werkgroep of meeleesgroep kunnen zich aanmelden bij guidelinedevelopment@p-95.com.

Update ‘Handreiking veilig omgaan met cytostatica’

De handreiking ‘Veilig omgaan met cytostatica’ uit 2015 is verouderd en sluit niet aan op de wijkverpleging. Er ontbreken adviezen voor o.a. veilig omgaan met cytostatica door zwangere of lacterende vrouwen, en mannen en vrouwen met een kinderwens. In 2023-2024 werkt Pallas-P95 aan een handreiking voor wijkverpleegkundigen. Geïnteresseerden voor de werkgroep of meeleesgroep kunnen zich aanmelden bij guidelinedevelopment@p-95.com.

Knelpuntenanalyse kwaliteitsstandaard voor PEG-,PRG- en PEJ-sondes

Uit achterbanonderzoek van V&VN blijkt dat er veel variatie bestaat in verpleegkundig handelen rondom  sondes. Daarnaast geven gehanteerde ziekenhuisprotocollen verschillende instructies. Om inzicht te krijgen in de ervaren problemen voeren we een knelpuntenanalyse uit. Het project zal resulteren in een advies voor V&VN met mogelijke oplossingen voor de ervaren knelpunten. Eind 2022 is gestart met een online vragenlijst . In februari zal e een focusgroep georganiseerd worden. Geïnteresseerden voor de focusgroep kunnen zich alvast aanmelden via guidelinedevelopment@p-95.com.

Wijkverpleging Onderzoekspanel

Aangezien Pallas-P95 het komende jaar veel samen zal werken met de wijkverpleging,  zijn we op zoek naar professionals werkzaam in de wijk (verzorgenden, wijkverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten) die in ons onderzoekspanel plaats willen nemen. Dit panel zal benaderd worden wanneer Pallas-P95 de deskundige inbreng van de professionals nodig heeft. Er zullen bijvoorbeeld uitnodigingen gestuurd worden om mee te doen aan vragenlijstonderzoek of een focusgroep. Deelname is op vrijwillige basis en kan altijd opgezegd worden. Mocht  je interesse hebben om deel te nemen aan ons panel, kun je je naam en e-mailadres sturen naar  guidelinedevelopment@p-95.com onder vermelding van ‘Wijkverpleging Onderzoekspanel’.

Dit artikel delen:

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten