Nieuws

« Terug

Nieuwe onderzoeksagenda voor infectieziektebestrijding in Nederland

virus-nieuwsitem.jpg05 mrt

Het veld van de infectieziektebestrijding is altijd in beweging. Een dalende vaccinatiegraad,  oprukkende exotische virussen, toepassing van citizen science, de toenemende rol van sociale media, er zijn continu ontwikkelingen, die op hun beurt leiden tot onderzoeksvragen. ZonMw gaf Pallas de opdracht om te onderzoeken welke kennislacunes experts ervaren op het gebied van infectieziektebestrijding en deze samen te vatten in een onderzoeksagenda. Deze zal vervolgens de basis vormen voor een derde subsidieprogramma voor infectieziektebestrijding (IZB3) van ZonMw.

De onderzoeksagenda volgde uit kwalitatief onderzoek, waarbij een groot aantal bronnen werd geraadpleegd. We bestudeerden programmateksten en evaluaties van eerdere subsidieprogramma’s IZB1, IZB2, Q-koorts en non-alimentaire zoönosen (NAZ). Daarnaast analyseerden we relevante onderzoeksagenda’s en beleidsplannen van organisaties in Nederland en daarbuiten, zoals RIVM, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Netherlands Centre for One Health (NCOH) en European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Veel input van stakeholders

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek was het raadplegen van stakeholders op drie momenten in het onderzoek. Dit gebeurde tijdens een Group decision room met de programmacommissie van IZB2, verkennende gesprekken met 57 stakeholders en een interactieve strategische bijeenkomst met 20 experts uit het veld van de infectieziektebestrijding. De stakeholders waren afkomstig uit de hele breedte van de infectieziektebestrijding en vertegenwoordigden een groot aantal thema’s, zoals publieke gezondheid, One Health, veterinaire en human epidemiologie en medische zorg. Ook benaderden we patiëntenverenigingen. “In een korte tijd hebben we samen met ZonMw een grote groep stakeholders gesproken. Dit gaf een goed beeld van de diversiteit aan vraagstukken die bestaat in het veld, maar laat ook zien hoe breed de infectieziektebestrijding is en hoeveel verschillende disciplines erbij betrokken zijn”, zegt Pallas-projectleider Marije Vonk Noordegraaf-Schouten. “Het was dan ook een intensieve klus om de enorme variatie aan onderwerpen te clusteren, te prioriteren en samen te vatten tot een onderzoeksagenda en enkele pijlers voor het nieuwe programma.”

Brede onderzoeksagenda

Alle gevonden onderwerpen zijn geclusterd in 15 thema’s en door experts op de interactieve strategische bijeenkomst geprioriteerd op basis van ziektelast, urgentie, impact, dreiging (van nieuwe infectieziekten) en haalbaarheid. Gebaseerd op de thema’s, onderwerpen en typen van infecties uit de onderzoeksagenda werden vijf pijlers voor het nieuwe programma geformuleerd:

  1. Zorgsettings, doelgroepen en veranderende demografie, met focus op migratie & reizen en ouderen;
  2. Opkomende (nieuwe en toenemende) infecties, uitbraakonderzoek en preparedness;
  3. One health en non-alimentaire zoönosen (gerelateerd aan gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren en in het wild levende dieren);
  4. Vaccinatie;
  5. Multimorbiditeit, bijvoorbeeld in aanwezigheid van chronische ziekten.

Daarnaast formuleerden we optionele aandachtsgebieden over de pijlers van het programma heen: i. Fundamenteel en transmissieonderzoek en epidemiologische basiskennis ii. Diagnostiek, monitoring en surveillance; iii. Interventies: preventie, behandeling en response; iv. Communicatie, gedrag en maatschappelijke relevantie; v. Opkomende onderzoeksmethodieken; vi. Participatie, implementatie en kennisoverdracht; vii. Multidisciplinaire samenwerking beleid, onderzoek, onderwijs en praktijk (BOOP), nationaal en internationaal. De laatste twee zijn al vast onderdeel van het onderzoeksbeleid van ZonMw, dus ZonMw kan een onderbouwde keuze maken om in de programmatekst aandacht hiervoor mee te nemen als vaste voorwaarde voor honorering van een projectvoorstel, in plaats van dit onder de optionele aandachtsgebieden te scharen.

“Alle onderwerpen die volgens dit onderzoek prioriteit hebben, kunnen onder deze pijlers en aandachtsgebieden geplaatst worden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alle mogelijke onderzoeksvragen straks bij ZonMw ingediend kunnen worden.”, legt Marije uit. “We bevelen ZonMw aan om bij het schrijven van de programmatekst en later bij het opstellen van de calls deze verder af te bakenen en hebben hiervoor een aantal suggesties gedaan. Geprioriteerde typen infecties of specifieke infectieziekten kunnen bijvoorbeeld speciaal de aandacht krijgen. Bepaalde vraagstukken zijn internationaal relevant en kunnen wellicht onderzocht worden in samenwerking met internationale onderzoekers en financieringsorganisaties.”

Klik hier voor meer informatie over het huidige programma voor infectieziektebestrijding van ZonMw.

Bekijk publicatie

« Terug

Deel dit bericht

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven