Medicatieprotocollen voor psychiatrische aandoeningen bij kinderen

diensten systematisch literatuuronderzoek pallas health research and consultancy header

In 2006 stelde het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie medicatieprotocollen vast voor acht verschillende stoornissen: ADHD, autismespectrumstoornissen (ASS), tics, angststoornissen, depressie, ODD/CD (Oppositioneel-opstandige gedragsstoornissen en antisociale gedragsstoornissen), dwangstoornissen (obsessieve compulsieve stoornissen)en psychose.

Sindsdien kwam nieuwe wetenschappelijke kennis beschikbaar en trad de nieuwe Geneesmiddelenwet in werking (2007). In deze wet is een artikel opgenomen dat gaat over het voorschrijven van medicatie buiten de indicaties waarvoor het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen toestemming geeft. Concreet betekende dit dat voor bijna alle medicamenteuze behandelingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie protocollen of standaarden voorhanden moeten zijn, daar bijna alle medicamenten niet geregistreerd zijn voor kinderen of voor de betreffende indicatie.

Als gevolg hiervan moest een update van de medicatieprotocollen plaatsvinden. Hiervoor stelde Pallas voor elk van de acht psychiatrische aandoeningen evidence-rapporten op. Pallas stelde in samenwerking met experts uitgangsvragen op, voerde literatuurreviews uit naar de recente meta-analyses, systematische reviews en RCT’s, vatte de relevante literatuur samen in evidencetabellen en schreef een samenvatting van de resultaten. Dit wetenschappelijk bewijs leverde samen met de overwegingen van de experts aanknopingspunten op om de medicatieprotocollen op basis van de huidige kennis over de stoornissen aan te passen.

Opdrachtgever:

LKKJP - Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Deel dit artikel

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten