Guidance voor programmatische bestrijding van latente tuberculose-infecties in de EU

diensten systematisch literatuuronderzoek pallas health research and consultancy header

Preventie van latente tuberculose-infecties (LTBI) is belangrijk voor de eliminatie van tuberculose (TB). Momenteel pakken de lidstaten van de EU/EEA de beheersing van TB op verschillende manieren aan, waarbij sommige lidstaten een systematische en programmatische aanpak van LTBI-preventie hebben. Een dergelijke aanpak kan waardevol zijn voor alle EU/EEA-lidstaten.

Voor ECDC startte Pallas samen met het Erasmus MC een uitgebreide inventarisatie en beoordeling van de mogelijke voordelen en risico’s van het invoeren van LTBI-preventie in TB-preventieprogramma’s binnen de EU/EEA. Dit resulteerde in een evidence-based guidance voor de programmatische aanpak van de preventie van LTBI.

In het eerste deel van het onderzoek hebben we meningen van deskundigen geïnventariseerd, via een vragenlijst en een workshop met vertegenwoordigers van EU/EEA-lidstaten en kandidaat-lidstaten en relevante organisaties op het gebied van TB. Eén van de doelstellingen van deze workshop was het formuleren van onderzoeksvragen voor uit te voeren systematische reviews naar relevante aspecten van LTBI-preventie. Deze systematische reviews voerden we uit in nauwe samenwerking met de WHO, die werkte aan een richtlijn voor LTBI-diagnose en -behandeling. Via een GRADE-review evalueerde Pallas o.a. de effectiviteit van interventies die zijn gericht op het starten met, volhouden en voltooien van LTBI-behandelingen. Ook voerde Pallas een review van bestaande reviews uit voor de geïdentificeerde onderzoeksvragen. De uitkomsten van alle voor ECDC en WHO uitgevoerde systematische reviews en de review van reviews hebben we geanalyseerd en samengevat in een datasynthese-rapport.

Naast de systematische literatuurreview voerde het Erasmus MC, ondersteund door Pallas, modellering van TB-transmissie en kosteneffectiviteitsanalyses van interventies gericht op LTBI-preventie uit. Vervolgens voerden we een Delphi-onderzoek uit onder experts voor evaluatie van de resultaten van de reviews en de kosteneffectiviteitsanalyses en het formuleren van conclusies voor de guidance. Op basis hiervan hebben we de guidance opgesteld voor programmatische preventie van latente tuberculose-infectie in de Europese Unie.

Opdrachtgever:

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, Zweden

Deel dit artikel

Publicatie:

Rosales-Klintz S, Bruchfeld J, Haas W, Heldal E, Houben RMGJ, van Kessel F, Mandelbaum M, Matteelli A, Migliori GB, Oordt-Speets A, Solovic I, Vašáková M,Verver S, de Vlas SJ, Vonk Noordegraaf-Schouten MJM,de Vries G, Zenner D, van der Werf MJ. Guidance for programmatic management of latent tuberculosis infection in the European Union/European Economic Area. Eur Respir J. 2019;53:1802077.

Bekijk deze publicatie

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten