Hulpmiddelen bij epilepsie

diensten systematisch literatuuronderzoek pallas health research and consultancy header

Sinds 2015 zijn door Zorginstituut Nederland hulpmiddelen gerelateerd aan bewustzijnsstoornissen (zoals epilepsie), functiegericht omschreven. Het gaat om hulpmiddelen die bedoeld zijn om letsel of verergering van letsel als gevolg van een bewustzijnsstoornis te voorkomen.

In het traject om te komen tot de functiegerichte omschrijving van de hulpmiddelenzorg deed Pallas voor het toenmalige College voor Zorgverzekeringen (nu Zorginstituut Nederland) onderzoek naar hulpmiddelen bij epilepsie. Bij epilepsieaanvallen kunnen verschillende hulpmiddelen worden ingezet. In de te verzekeren prestatie ‘hulpmiddelenzorg’ was één hulpmiddel opgenomen specifiek voor epilepsie: de kap ter bescherming van de schedel (ofwel helm) in verband met een verhoogde kans op vallen.

Het CVZ wilde op basis van een wetenschappelijk onderzoek beoordelen welke hulpmiddelen in aanmerking zouden kunnen komen voor toelating tot het basispakket. Pallas voerde hiervoor een systematische literatuurreview uit naar het vóórkomen (prevalentie/incidentie) van epilepsie in Nederland en de effectiviteit van hulpmiddelen, te weten: detectie- en alarmeringsapparatuur, ketosticks en epilepsiehonden. Epilepsie Vereniging Nederland vroeg aandacht voor deze hulpmiddelen. Ook voerden we aanvullend deskresearch uit voor informatie uit huisartsregistraties over incidentie en prevalentie van epilepsie.

Pallas voerde ook kwalitatief onderzoek uit. Via individuele interviews met 14 experts op het gebied van epilepsie brachten we het gebruik van de hulpmiddelen in de praktijk in kaart. Dit betrof onder andere toepassing van protocollen, kosten en vergoeding van hulpmiddelen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van epilepsiehulpmiddelen. De interviews hebben we systematisch geanalyseerd met software voor kwalitatief onderzoek. De interviews hielden we met vertegenwoordigers van vier zorgverzekeraars, Epilepsie Vereniging Nederland, Stichting Hulphond Nederland, hulpmiddelenproducenten en met zorgverleners in twee epilepsiecentra en zes (kinder)ziekenhuizen.

Opdrachtgever:

CVZ -  College voor Zorgverzekeringen (nu Zorginstituut Nederland)

Deel dit artikel

Publicatie:

Van den Ende C, Speets AM, Smilde-van den Doel DA. Hulpmiddelen bij epilepsie. Systematische literatuurreview en kwalitatief onderzoek naar huidige praktijk. Rotterdam: Pallas, 2012. Dit rapport is samen met het advies van CVZ te downloaden op de website van Zorginstituut Nederland.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten