Ontwerp pilot populatiegerichte zorg

Het programma Samen Werken aan Goede Gezondheid van de gemeente Rotterdam had tot doel het welbevinden van Rotterdammers met een minder goede gezondheid te verbeteren. Populatiegerichte zorg, waarbij het zorgaanbod wordt afgestemd op de daadwerkelijke behoefte van de populatie, is een mogelijke aanpak om dit te bereiken. In twee gezondheidscentra in Rotterdam is een pilotonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke rol een gezondheidscentrum kan vervullen bij het realiseren van deze populatiegerichte zorg.

Pallas ontwierp in samenwerking met ZorgImpuls en de gezondheidscentra de pilot Populatiegerichte zorg. We werkten een plan van aanpak uit aan de hand van deskresearch, waarbij we de infrastructuur van zorg en welzijn en de kenmerken van de wijk(bewoners) rond de gezondheidscentra in kaart brachten. Aanvullend hielden we brainstormsessies met de zorgverleners bij de gezondheidscentra. Samen met een adviesgroep (zorgverzekeraar, koepel van gezondheidscentra, GGD en Erasmus MC) zochten we naar een betere samenhang in de zorg- en welzijnsinfrastructuur. Gezamenlijk besloten alle betrokkenen de pilot te richten op volwassenen die naar het gezondheidscentrum kwamen met psychische en/of psychosociale problematiek en hiervoor door de huisarts verwezen werden naar een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

In het plan van aanpak formuleerden we specifieke vraagstellingen, definieerden we de onderzoekspopulatie en beschreven we de uitkomstmaten en meetinstrumenten van het onderzoek. Er is bijvoorbeeld gekozen voor het bij de doelgroep meten van de ervaren gezondheid gedurende drie momenten in het POH-GGZ-traject (tijdens intake en behandeltraject en bij verwijzing naar een andere zorgverlener, instantie of interventie). Daarnaast bevatte het onderzoeksplan een procesevaluatie om in kaart te brengen naar welke zorgverleners, instanties of interventies patiënten door de POH-GGZ werden verwezen en hoe de pilot was verlopen en ervaren door de betrokken hulpverleners/instanties.

Pallas legde het onderzoeksvoorstel, na goedkeuring door de opdrachtgever, voor aan een Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC). De pilot is hierna ook door Pallas uitgevoerd.

Opdrachtgever:

Zorgimpuls, regionale ondersteuningsstructuur eerste lijn

Deel dit artikel

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. We houden u een aantal maal per jaar op de hoogte van recente projecten en ontwikkelingen.

Aanmelden nieuwsbrief ››

Social Media

Blijf op de hoogte door ons te volgen!

Contact

Millennium Tower
Unit 26.18 of 26.17
Weena 690
3012 CN Rotterdam


Door de huidige situatie met het coronavirus zijn we telefonisch slecht bereikbaar. Neem contact op per e-mail.
Telefoon +31 (0)10 447 44 49
E-mail info@pallashrc.com

Scroll naar boven