Met de wijsheid achteraf: outcome en hindsight bias

diensten kwalitatief onderzoek pallas health research and consultancy header

Pallas voerde een onderzoek uit naar outcome bias en hindsight bias. Als we weten hoe een situatie of beslissing afloopt, kan dit onbewust de beoordeling van de kwaliteit van de in het verleden genomen beslissingen beïnvloeden (outcome bias), maar ook de beoordeling van de geschatte waarschijnlijkheid van de afloop (hindsight bias). Deze vertekeningen zijn een methodologisch probleem bij het werk van een toezichthouder.

Via literatuurstudie, expertinterviews en een focusgroepdiscussie met inspecteurs, gingen we na wat in het veld onder hindsight en outcome bias verstaan wordt, welke factoren de mate van deze vertekening beïnvloeden en hoe deze te verminderen is. De kans op vertekening neemt toe, als het eenvoudig lukt om verklaringen te bedenken voor de afloop. Het risico op vertekening kan teruggedrongen worden door, bijvoorbeeld, alternatieve uitkomsten te bedenken. Multidisciplinaire teams en het organiseren van tegenspraak zouden de kwaliteit van het werk van toezichthouders kunnen vergroten. De resultaten beschreven we in een eindrapportage met aanbevelingen voor IGZ.

Opdrachtgever:

Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ)

Deel dit artikel

Publicatie:

Jennifer Eeuwijk, Judith van den Bosch, Gerrit van der Wal, Paul Robben. ‘Met de wijsheid achteraf. Hindsight en outcome bias in het toezicht. Tijdschrift voor toezicht 2015;3.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten