Informatievoorziening over reprotoxische stoffen op het werk

diensten kwalitatief onderzoek pallas health research and consultancy header

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wilde meer aandacht schenken aan de gevaren van het werken met reprotoxische stoffen voor (aanstaande) zwangeren en hun partners. Reprotoxische stoffen kunnen een negatieve invloed hebben op de vruchtbaarheid, zwangerschap, of via de borstvoeding op de gezondheid van het kind.

Het was onbekend of zorgverleners voldoende zijn toegerust om werknemers adequate voorlichting te geven over de mogelijke gevolgen van het werken met reprotoxische stoffen. Pallas voerde daarom in opdracht van het RIVM kwalitatief onderzoek gecombineerd met deskresearch uit naar de informatievoorziening van zorgverleners over reprotoxische stoffen op de werkplek. Het doel van het onderzoek was meer inzicht te krijgen in de voorlichting over reprotoxische stoffen aan zwangeren of mensen met een kinderwens door verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en bedrijfsartsen.

Het onderzoek bestond uit de volgende onderdelen:

  • Inventarisatie van bestaande informatiebronnen over reprotoxische stoffen
  • Semigestructureerde individuele interviews met vertegenwoordigers van beroepsverenigingen
  • Focusgroepen (telefonisch) met zorgverleners

Uit het onderzoek bleek o.a. dat aanstaande ouders zorgverleners nauwelijks benaderden met vragen over het werken met reprotoxische stoffen. Ook zorgverleners snijden het onderwerp niet standaard aan tijdens het spreekuur. Dit komt volgens hen door tijdgebrek, andere prioriteiten en/of het ontbreken van parate kennis over het veilig werken met stoffen. Zorgverleners geven verder aan behoefte te hebben aan bundeling van informatie over dit onderwerp op één centraal toegankelijk punt.

Pallas verwerkte een overzicht van de bestaande informatie over reprotoxische stoffen en de conclusies van de interviews met de zorgverleners in een uitgebreid rapport. De resultaten presenteerden we tijdens de workshop ‘Communicatie over zwangerschap, kinderwens en veilig werken met stoffen; hoe kan het beter?’ op het ministerie van SZW.

Opdrachtgever:

RIVM – Centrum voor Gezond Leven

Deel dit artikel

Publicatie:

Willeboordse F, Snijders B, Bonnema-Hiddema S, Smilde-van den Doel D, Sturkenboom M. Informatievoorziening over reprotoxische stoffen op de werkplek : Verkennend onderzoek naar informatievoorziening van zorgverleners over voor de voortplanting giftige stoffen. RIVM Rapport 255001016.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten